logo

EĞİTİMLER

Aile ve Çift Terapisinde Temel Beceriler 1. Dönem - Eylül-Kasım 2024 (YENİ DÖNEM)

Eylül - Kasım 2024

MS TEAMS

Aile ve Çift Terapisinde Temel Beceriler 1. Dönem - Eylül-Kasım 2024 (YENİ DÖNEM)

Eğitmen:

Dr. Murat DOKUR

ÇOKLU EĞİTİM
Tömerkent Yabancılar İçin Türkçe Kursu

15 Kişi

22 Nisan

Hibrit (Taksim Kampüs / Kağıthane Kampüs / MS Teams)

Tömerkent Yabancılar İçin Türkçe Kursu

Aile ve Çift Terapisinde Uygulama Pratiği 2. Dönem

Eylül - Kasım 2024

Online

Aile ve Çift Terapisinde Uygulama Pratiği 2. Dönem

Eğitmen:

Dr. Murat DOKUR

Moda Tasarımı ve Pazarlaması Hazırlık Programı

Ekim 2024 - Ocak 2025

İstanbul

Moda Tasarımı ve Pazarlaması Hazırlık Programı

Oxford Test of English Hazırlık Kursu

29.07.2024

Taksim Kampüsü

Oxford Test of English Hazırlık Kursu

Eğitmen:

Eyüp Gülen

Aile ve Çift Terapisinde Kapsayıcı ve İleri Uygulamalar 3. Dönem

Mart - Haziran 2025

Online

Aile ve Çift Terapisinde Kapsayıcı ve İleri Uygulamalar 3. Dönem

Eğitmen:

Dr. Murat DOKUR

Aile ve Çift Terapisinde Süpervizyon 4. Dönem

Eylül - Aralık 2025

Online

Aile ve Çift Terapisinde Süpervizyon 4. Dönem

Eğitmen:

Murat DOKUR

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

İstanbul Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜYEM) Resmi Gazete’nin 18.06.2018 tarih ve 30452 sayılı nüshasında yayınlanan karar gereği uygun bulunarak kurulmuştur.

KÜYEM, İstanbul Kent Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarının dışında kalan yaygın ve sargın eğitimleri gerçekleştirerek; gerek profesyonel iş hayatının ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan açıkları kapatmayı, gerekse sosyal gereksinimleri göz önünde bulundurarak topluma pozitif değerler katan dışsallıklar sağlamayı mümkün kılacak programlar hazırlamaktadır.

Sürekli değişim karşısında başarıyı getirecek en önemli atılımın sürdürülebilir gelişim olduğu gerçeği eşliğinde, gelişim ve çağın gerekliliklerine adapte olmanın tek teminatı olarak da eğitim ön plana çıkmaktadır. Teknoloji ve bilişim ağlarında yaşanan hızlı dönüşümler, işletmeleri çabuk reaksiyon gösterebilecek niteliklere haiz olmaya itmektedir. Bu doğrultuda, sanayi, hizmet, ticaret, bilişim, inşaat gibi tüm sektörlerin yardım alabileceği yegane alan, bilim ve araştırmanın merkezleri olan üniversitelerin işbirlirlikçi yapılarıdır. Tam da bu ihtiyaçlar kapsamında KÜYEM, akademik birikim ile piyasa deneyimini bir araya getiren zengin eğitici kadrosu ve teknolojik altyapısını, sektördeki paydaşları ile buluşturmaktadır.