logo

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KENT-KM-12 – Websitesinde Yayınlanan Görsel ve Özgeçmişlere İlişkin Aydınlatma Metni

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM MERKEZİ’NDEKİ KURUL ÜYELİĞİNİZ KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Kent Üniversitesi (“Kent”) tarafından Yaşamboyu Eğitim Merkezi (“KÜYEM”) kurul üyeliğiniz çerçevesinde kamuya açık biçimde yayınlanan kişisel verilerinize ilişkin sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

KÜYEM kurul üyeliğiniz süresince Kent tarafından kimlik (ad-soyad), mesleki deneyim (özgeçmiş bilgileriniz) ve görsel kayıtlar (fotoğraf) kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki dayanağıyla tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tamamen otomatik yollarla işlenmekte ve KÜYEM yönetimindeki kuyem.kent.edu.tr adresli websitesinde yerel ve global kamuya açık biçimde yayınlanmak suretiyle kamuya aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Kent’e iletebilirsiniz.

 

KENT-KM-09– Eğitim Katılımcıları Aydınlatma Metni

KATILDIĞINIZ EĞİTİMLERLE İLİŞKİLİ OLARAK İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, İstanbul Kent Üniversitesi (“Kent”) Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitimler çerçevesinde Kent tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kent tarafından hazırlanmıştır.

1. EĞİTİM KAYITLARININ TUTULMASI KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kent bünyesinde Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen bir eğitim/sertifika programına kaydolmanız sonrasında kimlik (ad-soyad) ve iletişim (e-posta adresi, telefon no) kategorilerindeki verileriniz; (ön koşullu sertifika programları için geçerli olmak üzere) lisans mezuniyet bilgileriniz ve katıldığınız eğitim/sertifika programı ile programa devamlılık ve (sınavlı programlar için geçerli olmak üzere) sınav/ölçme faaliyetlerinde elde ettiğiniz not/başarı bilgileri, Kent tarafından iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sertifika düzenlenmesi ve eğitim katılımcısı olarak gelişiminizin takip edilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağıyla Kent tarafından kısmen otomatik yollarla işlenecektir.

2. SERTİFİKASYON SÜREÇLERİ KAPSAMINDA İŞLENEN VE AKTARILAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Sertifikasyon süreçlerinin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca takip edildiği programlar olan Bilirkişilik Temel Eğitim Programı için geçerli olmak üzere; ad-soyad, T.C. Kimlik/Yabancı Kimlik No ve devam ettiğiniz sertifika programı bilgileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki dayanağıyla, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Kent tarafından işlenerek ilgili sertifika için akreditasyon yetkisi bulunan yetkili kamu kurum veya kuruluşuna aktarılacaktır.

3. EĞİTİMLER SIRASINDA ÇEKİLEN GÖRSEL & İŞİTSEL KAYITLAR YOLUYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Katılacağınız eğitimler esnasında yalnız açıkça işaretlenmiş olan alan ve koltuklar görünecek biçimde fotoğraf ve/veya video kayıtları alınacaktır. Buralarda alınan fotoğraf ve video kayıtları içeriğindeki görsel kişisel verileriniz, Kent tarafından bu konudaki açık rızanıza istinaden organizasyon ve etkinlik yönetimi ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecek ve (kent.edu.tr adresindeki websitesi de dahil olmak üzere) yerel ve global kamuya açık olarak Kent’e tarafından yönetilen sosyal medya platformlarında (instagram, facebook, twitter e linkedin) yayınlanarak kamuya aktarılacaktır. İşaretlenmiş olan alanlarda bulunmakla bu fotoğraf ve video içeriğinde görsel & işitsel kayıtlar kategorisindeki (fotoğraf ve video) kişisel verilerinizin yukarıda açıklandığı üzere işlenmesine açık rıza vermiş olacaksınız. Eğer fotoğraf veya video kaydınızın işlenmesine açık rıza göstermek istemiyorsanız, eğitim esnasında ve hemen öncesi/sonrasında işaretli alanlara girmemeye özen gösteriniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Kent’e iletebilirsiniz.

 

KENT-KM-01– E-Bülten & Bilgi Talebi Aydınlatma Metni

KUYEM.KENT.EDU.TR ÜZERİNDEKİ FORMLAR ÜZERİNDEN İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, kuyem.kent.edu.tr üzerindeki iletişim formları yoluyla ilettiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Kent Üniversitesi (“Kent”) tarafından hazırlanmıştır.

1. İLETİŞİM FORMU ÜZERİNDEN İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

kuyem.kent.edu.tr adresindeki websitesi üzerinde bulunan “İletişim” başlıklı formu doldurarak Kent’e ilettiğiniz kimlik (ad-soyad) ve iletişim (e-posta adresi, telefon no) kategorilerindeki verileriniz ile mesaj formunda bize ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz, mesaj içeriğine göre talebinizin ve/veya sorularınızın yazılı veya sözlü olarak yanıtlanması yoluyla bu konudaki açık rızanıza dayanılarak Kent tarafından iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kısmen otomatik yollarla işlenecektir.

2. “BİZDEN HABERLER” FORMU ÜZERİNDEN İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

kuyem.kent.edu.tr adresindeki websitesi üzerindeki “Bizden Haberler” başlıklı formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz kimlik (ad-soyad) ve iletişim (e-posta adresi) kategorilerindeki kişisel verileriniz, tarafınıza Kent tarafından düzenlenen etkinlikler ve eğitim programlarına ilişkin haber içerikli e-bülten gönderilmesi yoluyla, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bu yöndeki açık rızanıza dayanılarak saklanacak ve tamamen otomatik yollarla işlenecek; aynı amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılacaktır.

E-bülten listesinden çıkmak istediğinizi Kent’e bildirdiğiniz takdirde talebinizin işlenmesinden itibaren belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

3. İLGİLENDİĞİNİZ PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİ TALEP ETTİĞİNİZDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

kuyem.kent.edu.tr adresindeki websitesindeki program bilgi talebi formunu doldurduğunuzda kimlik (ad-soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon no)kategorilerindeki verileriniz ile ilgilendiğiniz/bilgi almayı talep ettiğiniz program verileri, tarafınıza ilgilendiğinizi belirttiğiniz programa ilişkin yazılı ve/veya sözlü bilgi verilmesi yoluyla bu yöndeki açık rızanıza istinaden Kent tarafından iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve program tanıtımlarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Kent’e iletebilirsiniz.

 

KENT-KM-08 – Dış Eğitmen Aydınlatma Metni

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDEKİ EĞİTMENLİK SÜRECİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Kent Üniversitesi (“Kent”) tarafından sözleşmeli olarak eğitmenlik süreciniz kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

EĞİTMENLİK SÜRECİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kent bünyesinde Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitimlere eğitmen olarak katıldığınızda bu süreçle bağlantılı olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kısmen otomatik yollarla Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağıyla işlenecektir:

  • Kimlik (Ad-soyad, T.C. Kimlik/Yabancı Kimlik No, Vergi Kimlik No)
  • İletişim bilgileri (Adres, E-posta Adresi ve Telefon No)
  • Mesleki deneyim (Kent’te vereceğiniz eğitime esas olan eğitim durumunuz, eğitim konusuyla ilgili sahip olduğunuz sertifikalar ve diploma bilgileriniz ile çalışma deneyiminiz)

Yukarıda belirtilen kimlik ve iletişim kategorilerindeki kişisel verileriniz ayrıca finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Kent tarafından Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki dayanağıyla Kent tarafından kısmen otomatik yollarla işlenerek yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Kent’e iletebilirsiniz.