logo

HAKKIMIZDA

İstanbul Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜYEM) Resmi Gazete’nin 18.06.2018 tarih ve 30452 sayılı nüshasında yayınlanan karar gereği uygun bulunarak kurulmuştur.

KÜYEM, İstanbul Kent Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarının dışında kalan yaygın ve sargın eğitimleri gerçekleştirerek; gerek profesyonel iş hayatının ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan açıkları kapatmayı, gerekse sosyal gereksinimleri göz önünde bulundurarak topluma pozitif değerler katan dışsallıklar sağlamayı mümkün kılacak programlar hazırlamaktadır.

Sürekli değişim karşısında başarıyı getirecek en önemli atılımın sürdürülebilir gelişim olduğu gerçeği eşliğinde, gelişim ve çağın gerekliliklerine adapte olmanın tek teminatı olarak da eğitim ön plana çıkmaktadır. Teknoloji ve bilişim ağlarında yaşanan hızlı dönüşümler, işletmeleri çabuk reaksiyon gösterebilecek niteliklere haiz olmaya itmektedir. Bu doğrultuda, sanayi, hizmet, ticaret, bilişim, inşaat gibi tüm sektörlerin yardım alabileceği yegane alan, bilim ve araştırmanın merkezleri olan üniversitelerin işbirlirlikçi yapılarıdır. Tam da bu ihtiyaçlar kapsamında KÜYEM, akademik birikim ile piyasa deneyimini bir araya getiren zengin eğitici kadrosu ve teknolojik altyapısını, sektördeki paydaşları ile buluşturmaktadır.

Sadece mevcut programlarla sınırlı kalmadan, gerek iç gözlemci analizleri, gerekse dış paydaşların talepleri doğrultusunda şekillendirilecek yeni içerik ve programlar eşliğinde, her türlü iş ve güç birliğine hazır olan KÜYEM; kurumsal yapılarla sürdürdüğü birliktelikleri, bireysel/genel katılıma açık programlarla da zenginleştirerek, bireylerin kişisel/profesyonel gelişim imkanlarına, kurumların da örgütsel ve iş hayatının gereklilikleri için ivme kazanmasına katkı sağlamaktadır.

KÜYEM, eğitim faaliyetleri ve odaklandığı sonuçlarda, güçlü eğitmen kadrosu ve proaktif yönetime sahip İstanbul Kent Üniversitesi’nin misyon ve vizyonundan beslenerek hareket etmektedir.

KÜYEM program ve faaliyetlerini yürüttüğü İstanbul Kent Üniversitesi Taksim yerleşkesinde, iş ve sosyal yaşam dünyasının kalbinde varlığını sürdürerek, şehrin merkezinde ve her türlü ulaşım fırsatlarına elverişli konumuyla katılımcı ve paydaşlarına avantaj sağlamaktadır.