logo

Aile ve Çift Terapisinde Uygulama Pratiği 2. Dönem

Geri Dön
Aile ve Çift Terapisinde Uygulama Pratiği 2. Dönem
 • Eğitime Genel Bakış

 • Eğitim İçeriği

 • Eğitmenler

 • Sertifikalar

Aile ve çift terapisinde temel beceriler eğitimi, terapistlere ailelerle ve çiftlerle çalışma konusunda gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Eğitim, farklı aile ve çift terapisi teorilerini tanıtarak, katılımcıların bu teorik çerçeveleri anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca etkili iletişim becerilerini öğretir. Aile ve çift terapisinde başarılı bir iletişim, duyguların ifade edilmesi, anlaşılması ve paylaşılması önemli olduğu için vurgulanır. Katılımcılara, aile ve çiftlerle ortaya çıkan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözme konusunda beceriler kazandırılır. Problem çözme stratejileri, çatışma yönetimi ve uzlaşma gibi konulara odaklanabilir. Aile ve çift terapisinde temel beceriler eğitimi, katılımcılara bu alanda etkili bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu eğitimimiz, eğitmen Murat Dokur ile her salı ve perşembe günü online olarak gerçekleşecektir.

Çalışmamıza lisansı psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık, çocuk gelişimi uzmanlığı ve sosyal hizmet uzmanlığı alanlarından olan kişiler katılabilirler.

Kent Üniversitesi tarafından verilen E-devlet onaylı 400 saatlik eğitim programı tamamlanıp Kent Üniversitesi serfitikası alındıktan sonra, artı olarak, 300 saatlik klinik çalışma yaptığını belgeleyen öğrencilere ayrıca EFTA onaylı, uluslararası geçerliliği olan bir serfika daha verilebilecektir. Uluslararası nitelikte olan bu ek sertifika, EFTA-TIC (European Family Therapy Association – Training Institutes Chamber – Avrupa Aile Terapisi Derneği – Eğitim Birimi) tarafından onaylıdır.

Savunma Mekanizmaları – Özdeşim

Psikodinamik Anlayışla Sistemler Teorisine Katılma

İnkorporasyon - İnternalizasyon - İntrojeksiyon - İnversiyon

İntervensiyon Çeşitleri

 • Temel İntervensiyonlar
 • Özel İntervensiyonlar
 • Yapısal İntervensiyonlar
 • Stratejik İntervensiyonlar
 • Terminasyon (Sonlandırma)

Çift Terapisi
Problem Merkezli Terapinin İntegratif Doğası
Stratejik Paradoks
Bireysel İnanı Sistemlerinin Evlilik İlişkileri İçindeki Etkileşimi 1,2
Sistem Teorisi Perspektifinden Evlilik Terapisi 1,2,3,4
Aile Sistemleri Terapisinin Teorisi ve Pratiği İçin İntegratif Değişimler 1,2,3,4,5

II.DÖNEM (14 h – 28 ders – 84 saat)  +  16 saat hafta sonu çalışması

Aile ve Çift Terapisinde Uygulama Pratiği 2. Dönem

Dr. Murat DOKUR

Sertifikalar
Sertifikalar

Tarih

Saat

 • Mekan

  Online

 • Kurs Süresi

  14 Hafta / 28 Ders / 84 Saat - 8+8 Hızlandırılmış Maraton (Hafta Sonu)

 • Satın Alacak Kişi Sayısı

  - +

Toplam

36000 ₺