Hilal KESKİN, Arş. Gör.

UZMANLIK ALANLARI:

Gastronomi, Turizm

EĞİTİM (MEZUN OLUNAN SON 2 OKUL):

  • Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
  • Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları

YAYINLAR (SON 5 YAYIN):

  • Keskin, H., Çakır, G., ve Karagöz, H. (2021). İnsanlık 2.0, (Gastronomide Transformasyon) Ed: Murat Doğdubay, Ankara: Detay Yayıncılık.
  • Şahingöz, S. A., Keskin, H., ve Öztürk, B. (2019). İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Yer Alan Gastronomik Öğelerin Kültür Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi, Eurasian Academy Of Sciences Eurasian Education & Literature Journal, Volume: Özel Sayı
  • Şahingöz, S. A., Öztürk, B., ve Keskin, H. (2019). Karadeniz Mutfak Kültürü: İstanbul’da Karadeniz’i Yaşamak, Eurasian Academy Of Sciences Eurasian Education & Literature Journal, Volume: Özel Sayı
  • Yıldız, B., ve Keskin, H. (2018). Kaz Dağları (İda) Milli Parkı’nın Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. International Necatibey Educational And Socialsciences Research Congress
  • Keskin H. ve Aymankuy Y. (2017). Balıkesir İli Sındırgı İlçesinin Yavaş Şehir (Cittaslow) Açısından Değerlendirilmesi, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

 

Share :