logo

Tömerkent Yabancılar İçin Türkçe Kursu

Geri Dön
Tömerkent Yabancılar İçin Türkçe Kursu
  • Eğitime Genel Bakış

  • Sınavlar ve Sertifikalar

TÖMERKENT’te verilen Türkçe kursları Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı standartlarına uygun olarak temel düzeyde A1 ve A2; orta düzeyde B1 ve B2; ileri düzeyde C1 olmak üzere toplam 5 kurdan oluşur. C1 kuru bittikten sonra Akademik Türkçe (C1+) dersleri verilir.

TÖMERKENT’te, Hafta İçi Yoğunlaştırılmış Türkçe Kursu haftada 20 saat yapılır ve 6 hafta sürer. Hafta içi akşam ve hafta sonu programlarının tamamlanma süresi değişkenlik gösterir.

Bütünleşik bir öğretim metoduyla hazırlanan programda öğrenciler okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini eş zamanlı olarak geliştirir. Ders saatlerinde öğrenilen konuların eğitmen gözetiminde pekiştirilmesi amacıyla haftanın belli günlerinde konuşma, film izleme gibi etkinlikler düzenlenir.

Öğrencilerin bir kur boyunca verilen derslerin en az %70'ine katılmaları gerekmektedir. Devamsızlıkları %30’u aşan öğrenciler Seviye Tamamlama Sınavı’na (STS) girememekle birlikte, beklenen oranda katılım sağlayamadıkları her kuru tekrar alırlar.

Seviyeler

A1- Temel Düzey Türkçe 1
A2- Temel Düzey Türkçe 2
B1- Orta Düzey Türkçe 1
B2- Orta Düzey Türkçe 2
C1- İleri Düzey Türkçe
C1+ - Akademik Türkçe

SBS= Türkçe Seviye Belirleme Sınavı

TÖMERKENT’in Türkçe kurslarına kaydolan öğrenciler, dil seviyelerinin belirlenmesi amacıyla Türkçe Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) girerler. SBS dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, ve dinleme becerilerini ölçen bölümlerden oluşur. Bu sınav, öğrencilerin Türkçe düzeyini saptayarak onları seviyelerine uygun sınıflara yerleştirmek ve İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavı’na (TYS) girmeye hak kazanan öğrencileri belirlemek amaçlarıyla uygulanır. SBS’ye girmeyen tüm adaylar başlangıç seviyesinden (A1) itibaren Türkçe öğrenimlerine başlatılırlar.

Türkçe Seviye Belirleme Sınavı’nın sonuçları aşağıdaki puan sistemi dikkate alınarak değerlendirilir:

SEVİYE PUAN
A1 (Başlangıç – 1) 0 – 39
A2 (Başlangıç – 2) 40 – 59
B1 (Orta – 1) 60 – 69
B2 (Orta-2) 70 – 79
C1 (İleri – 1) 80 – 89
C2 (İleri – Akademik – 2) 90 - 100

TYS= Türkçe Yeterlilik Sınavı

Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) “okuma”, “dinleme”, “yazma” ve “konuşma” olmak üzere dört ana bölümden oluşur. TYS, akademik yıl başlamadan önce, güz yarıyılı sonunda, bahar yarıyılı sonunda ve yaz dönemi sonunda sınava giriş şartlarını karşılayan öğrencilere uygulanır. “Yazılı” ve “sözlü” olarak iki farklı oturumda gerçekleşir. Okuma, dinleme, yazma, bölümlerinden oluşan yazılı sınav yaklaşık üç saat sürer.

Yazılı sınav sabah yapılır. Aynı günün öğleden sonrasında ya da ertesi günü ikinci oturum yapılır ve "konuşma" sınavı verilir. "Konuşma" sınavı yaklaşık 15 dakika sürer. Öğrenciler ilk oturumun bitiminde yazılı sınava girdikleri derslikteki listelerden "konuşma" sınavlarının yer ve zamanını öğrenirler. Öğrencilerden kendilerine ayrılan randevu saatinin 30 dakika öncesinde belirtilen bekleme odalarında olmaları istenir. Randevu saatleri listeler ilan edildikten sonra değiştirilmez.

Sınav sonucunda alınan puana göre seviye belirlenir ve seviyeye uygun mühürlü sertifika TÖMERKENT tarafından hazırlanıp kişiye teslim edilir.

BECERİ EN YÜKSEK NOT
Dinleme 25
Okuma 25
Konuşma 25
Yazma 25
Toplam 100

STS= Seviye Tamamlama Sınavı

Türkçe kurslarının herhangi bir kurunu bitiren tüm öğrenciler okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçen Seviye Tamamlama Sınavı’na girerler. Sınavda başarılı olanlar bir sonraki kura geçmeye hak kazanırlar; yeterli puanı alamayan öğrenciler ise aynı kuru tekrar etmekle yükümlüdür.

BECERİ EN YÜKSEK NOT EN DÜŞÜK NOT
Dinleme 25 15
Okuma 25 15
Sözlü Anlatım 25 15
Yazılı Anlatım 25 15
Toplam 100 60

 

Tömerkent Yabancılara Türkçe ( Hafta İçi)- HİBRİT (Online ve Yüzyüze)

Tarih

Saat

9000 ₺

- +

Tömerkent Yabancılara Türkçe ( Hafta Sonu)- HİBRİT (Online ve Yüzyüze)

Tarih

Saat

9000 ₺

- +
  • Kontenjan

    15 Kişi

  • Mekan

    Hibrit (Taksim Kampüs / Kağıthane Kampüs / MS Teams)