logo

Tuğkan ARICI

Tuğkan ARICI

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yalın yönetim sistemlerinde alternatif yaklaşım: Dinamik kalite yönetim sistemi
MŞ GÖK, T ARICI
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 135-143

YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ VE ÇEVRESEL YÖNETİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM: TEKNOLOJİK YÖNELİM.
MŞ GÖK, T ARICI
Electronic Turkish Studies 11 (21)

Yalın Üretim Sistemlerinin Firmaların Çevresel Yönetim Performanslarına Etkileri ve Şirketler İçin Gelecek Görünümü: Dinamik Kalite Yönetimi
T ARICI
Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı…

Examining Environmental Turbulence Intensity: A Strategic Agility and Innovativeness Approach on Firm Performance in Environmental Turbulence Situations
T Arici, MS Gok
Sustainability 15 (6), 5364

Değişim çağında yeni nesil para: Kripto paraların avantaj ve dezavantajlarına yönelik inceleme
T Arıcı, H Kitapçı, E Fidan
Holistic Economics 1 (1), 11-19

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ SEKTÖRLERİ: STRATEJİK SEKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
E Ciğerim, T Arıcı
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (42), 1-24

Sustainable Supply Chain Management Implementations
AT Usta
Sosyal Bilimler Enstitüsü

YENİLİKÇİ SÜREÇ YÖNETİMİNDE YALIN ÜRETİM SİSTEMATİĞİ
MŞ Gök, T Arıcı
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1)

THE IMPORTANCE OF SOCIETY 5.0 PHILOSOPHY AND PRACTICES IN THE EFFICIENCY OF HEALTHCARE SYSTEMS
T Arıcı, H Kitapçı, E Kılıç, O Çömlek
Journal of International Management Research and Applications 1 (1)

Ersan Cigerim Mehmet Sahin Gok
T Arici, A Ozdemir
Proceedings on Engineering 4 (4), 431-448

MEDIATING ROLE OF INFORMATION SYSTEMS ON STRATEGY AND PERFORMANCE: INNOVATION AND COMPETITION PERSPECTIVE
T Arici, AT Usta, E Cigerim, MS Gok
Proceedings on Engineering 4 (2), 179-190

AN INVESTIGATION OF THE IMPACT OF THE CONCEPT OF SOCIETY 5.0 ON TOTAL QUALITY MANAGEMENT: THE FUTURE OF HUMAN-ORIENTED TECHNOLOGY STUDIES "SOCIAL QUALITY"
T Arıcı, Kitapci, Hakan
Proceedings on Engineering Sciences 3 (1), 81-92

Empirical Examination On The Effect Of Social Responsibility Practices on the Purchase and Brand Values of Companies in Covid-19 Period
EC Ahmet Tarık USTA, Tuğkan ARICI, Hakan KİTAPÇI, Mehmet Şahin GÖK
International Journal of Humanities and Social Science Invention 9 (9), 27-34

A Contingency Theory Perspective Towards Project Management Control System
MŞGÖK Tuğkan ARICI
The Journal of Social Sciences 7 (47), 384-392

Akıllı Tedarik Zinciri Uygulamalarının Gelecek Görünümü
ATU Mehmet Şahin GÖK, Erşan CİĞERİM, Tuğkan ARICI
V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress…

Relationship Between Sustainable Supply Chain Management Implementations and Environmental Performance: A Conceptual Review
TA Mehmet Şahin GÖK, Ahmet Tarık Usta, Erşan CİĞERİM
V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress…

Analyzing The Ambiguous Relationship Between Technological Orientation And Green Management
TA Mehmet Şahin GÖK, Erşan CİĞERİM
The European Proceedings of Social and Behaviorual Sciences, 668-673

Black Box Of Industry 4.0: New Opportunities For Entrepreneurship Ecosystem
MŞGÖK Erşan CİĞERİM, Tuğkan ARICI
4th International Scientific Conference ERAZ - 2018, 896

Evulation Of Innovative Enterpreneurship Ecosystem: Technology Audit
TA Mehmet Şahin GÖK, Erşan CİĞERİM
4th International Scientific Conference ERAZ, 894

A New Approach to Sea Transportation: An Application in Turkey
A Erturk, T Arici, MS Gok
International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478…