logo

Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM

Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM

Prof.Dr. Sebahat Gözüm, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tamamlamıştır. 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör olan Dr. Gözüm, 2009 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin kurucu dekanı olarak iki dönem görev yapan Dr. Gözüm, halen, Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi’nin baş editörlüğünü yürütmektedir. Dr. Gözüm, randomize kontrollü deneyler için çalışma protokolü yazılmasına ilişkin eğitim kursları vermekte, doktora programında aynı konuda ders yürütmektedir. Çok sayıda randomize kontrollü deneysel çalışması ve çalışma protokolü makalesi bulunmaktadır.