logo

Prof. Dr. Öcal USTA

Prof. Dr. Öcal USTA

1950 yılında İzmir’de doğan Öcal USTA, İlkokulu,Ortaokulu ve Lisesiyi İzmir’de bitirdi. Yüksek Öğrenimini Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Turizm Bölümünde 1971 yılında tamamladı. Aynı yıl Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Plan-Proje Uygulama Dairesinde çalışmaya başladı. 1975 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın İzmir Bölge Müdürlüğü’nde görev aldı. Aynı yıl İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümüne asistan olarak atandı ve Prof. Dr. Hasan OLALI ile çalışmaya başladı. 1978 yılında doktor unvanını aldı. 1980-1981 yıllarında İspanyol Hükümeti’nin araştırma bursunu kazanarak turizm araştırmaları ve doçentlik çalışmaları yapmak üzere İspanya’ya gitti.

Turizm araştırmalarını ve doçentlik çalışmalarını İspanyol Turizm Enstitüsü ve Madrid Üniversitelerinde gerçekleştirdi. 1982 yılında üniversite doçenti oldu. Aynı yıl YÖK yasası kapsamında yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme Bölümü öğretim üyesi oldu. Aydın Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Yüksekokulu, Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, İzmir Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü gibi Üniversitenin diğer birimlerinde dersler verdi. 1988 yılında profesör unvanını aldı ve Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atandı. Eylül 1997 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.

Daha sonra,2009-2015 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve 2004 2016 yılları arasında İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapan Öcal USTA, evli ve bir çocuk babasıdır. Çalışmalarını ağırlıklı olarak Genel Turizm, Turizm Politikası ve Planlaması, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, İşletme Finansı ve Finansal Yönetim konularında sürdürmüştür. Lisans yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışma alanı ile ilgili dersler vermiş; çok sayıda yüksek lisans ve doktora tez yöneticiliği yapmıştır. Yayınlanmış kitapları şunlardır: Sosyal Turizm, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Turizm-Turizm Olayına ve Türk Turizm Politikalarına Yapısal Yaklaşım, İşletme Finansı ve Finansal Yönetim, Sosyal Turizm Araştırması, Turizm-Genel ve Yapısal Yaklaşım.

Halen, İstanbul Kent Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi- İşletme Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.