logo

Gülnur GÜL

Gülnur GÜL

Öğrenim Bilgileri

01 Eylül 2017 - Şu Anda (6 yıl 2 ay)
Doktora, Doktora, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HEMŞİRELİKTE YÖNETİM (DR)

01 Eylül 2013 - 01 Haziran 2016 (2 yıl 10 ay)
Lisans, İkinci Öğretim, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

01 Eylül 2008 - 01 Ocak 2012 (3 yıl 5 ay)
Yüksek Lisans, Tezli Program, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SAĞLIKTA KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON (YL) (TEZLİ)

Tez Başlığı: Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Personele Yönelik Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Incelenmesi

Tez Konusu: Bu Çalışmanın, Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Etkileyen Faktörleri Belirlenmesi. - Tarih: 2011

01 Eylül 2000 - 01 Haziran 2005 (4 yıl 10 ay)
Lisans, Anadal/Normal Öğretim, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK PR.

Deneyim / İşyeri Bilgileri

01 Eylül 2000 - Şu Anda (23 yıl 2 ay) (Tam Zamanlı)
HEMŞİRE, SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ TÜRKİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

01 Ocak 1998 - 01 Ekim 2000 (2 yıl 10 ay) (Tam Zamanlı)
HEMŞİRE, SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI GAZİANTEP İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ

Yabancı Dil Bilgileri

 • İNGİLİZCE (Okuma: Orta, Yazma: Orta, Konuşma: Başlangıç)

Bilimsel Teknolojik Faaliyet Alanları

Ekonomik Faaliyet Alanı Bilgileri

DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ -- Üye olunan kuruluşların faaliyetleri -- İş, işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri -- Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri -- Mesleki birlikler, dernekler ve odaların faaliyetleri (mimar, mühendis, tabip, muhasebeci, yazar vb. dernek ve odaları) (barolar hariç)

Bilimsel Teknolojik Faaliyet Alanı Bilgileri

Sağlık Bilimleri -- Tıp -- Dahili Tıp Bilimleri -- İç Hastalıkları -- Yoğun Bakım

Sağlık Bilimleri -- Hemşirelik -- Hemşirelikte Yönetim

Sosyal ve Beşeri Bilimler -- İşletme -- Sağlık Yönetimi

Ar-Ge Yetkinlik

Kitaplar

G. GÜL & A. E. ERBAYCU, Hastane Yönetimi,, M. KARAÇAL [Editörler], Sağlık Ekonomisi - Makro ve Mikro Yaklaşımlar(243 - 284), ISBN: 978-625-7315-46-3, TÜRKİYE: gazikitabevi, 01 Aralık 2020, Kitapta Bölüm.

Makaleler

 • G. GÜL & Ş. SEREN İNTEPELER, ENSURING SPECIFICITY AS A STRATEGY FOR INCREASING ALARM SAFETY, Journal of Basic and Clinical Health Sciences , 2023, 2564-7288, 7, 3, 139-147.
 • G. GUL, S. S. INTEPELER & M. BEKTAS, The effect of interventions made in intensive care units to reduce alarms: A systematic review and meta-analysis study, INTENSIVE AND CRITICAL CARE NURSING, 2023, 0964-3397, 75. H. KAVADAR, B. YOLDAŞ, G. GÜL & A. GÖKTAŞ, Hasta Bakımında Motivasyon
 • Bilekliği Kullanımının Etkileri, sağlık bilimleri üniversititesi hemşirelik dergisi, 2021, 2667-8357, 1, 3, 153-158.
 • G. GÜL & Ş. SEREN İNTEPELER, Yoğun Bakım Ünitesindeki Monitör Alarmları ve Hemşirelerin Alarm Yönetimi: Gözlemsel Çalışma, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2021, 2149-018X, 8, 3, 429-438.
 • P. BOL, G. GÜL, O. IŞIK, Ö. USLU & A. E. ERBAYCU, İnhaler İlaç Değişimlerinin Değerlendirilmesi: Form, etken madde, süre ve sebepler, Göğüs Hastanesi Dergisi, 2017, 1300-4115, 31, 2, 73-78.
 • P. BOL, G. GÜL & A. E. ERBAYCU, Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Sağlık Hizmeti Sunum Süreçlerinin Tüm Basamaklarına Yönelik Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. pamukkale tıp dergisi, 2015, 1308-0865, 8, 2, 110-122.
 • O. IŞIK, P. BOL, G. GÜL & A. E. ERBAYCU, Ayakta Tedavi Gören Hastaların İnhaler Kullanım Tekniklerine Uyumun Değerlendirilmesi: İnhaler İlaç Eğitim Birimi Uygulaması, Solunum Hastalıkları Dergisi, 2014, 1300-2961, 24, 32013, 90-94.
 • G. GÜL, P. BOL, N. ÇENGEL & A. E. ERBAYCU, Çalışma Yaşam Kalitesinin Örgütsel Bağlılık Düzeyi Üzerine Etkisi: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği., iş güç endüstri ilişkileri ve insan kaynakları dergisi, 2014, 2148-9874, 16, 4, 17-30.
 • G. GÜL, P. BOL & A. E. ERBAYCU, Hasta Ve Çalışan Güvenliğinde Risk Yönetimi: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi?nde Yapılan Risk Analizi Ve İyileştirme, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 2013, 1309-1972, 5, 1, 1-16.
 • N. ÇAMLIBEL, G. GÜL, P. BOL & A. E. ERBAYCU, Çalışan Hemşireler Tarafından Yönetici Hemşirelerden Beklenen ve Algılanan Liderlik Davranışlarının Karşılaştırılması (Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği) , Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 2013, 1309-1972, 6, 2, 89-112.

Ödüller

Üniversite, Kurum veya Kuruluşların Verdiği Ödüller, Ulusal, Hemşirelikte yeni paradigma: E-hemşirelik ile hemşirelik uygulamalarının görünür kılınması, NURDAN ÇAMLIBEL,GÜLNUR GÜL,PINAR BOL,MEHMET ÖZKAN,AHMET EMİN ERBAYCU, VI. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, V. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri Birincisi,, Ödül Alınan Kurum: SAĞLIK BAKANLIĞI, TÜRKİYE, 04 Mart 2016.

Üniversite, Kurum veya Kuruluşların Verdiği Ödüller, Uluslararası, , Ayakta Tedavi Gören Hastaların İnhaler Kullanım Tekniklerine Uyumunun Değerlendirilmesi: İnhaler İlaç Eğitim Birimi Uygulaması , IV. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, 3. Ulusal Sağlıkta Ve Güvenlik Ödülleri, Üçüncülük Ödülü , Ödül
Alınan Kurum: sağlık bakanlığı (Sistemde kayıtlı olmayan kuruluş), TÜRKİYE, 01 Mayıs 2013