logo

Eyüp KARAYILAN

Eyüp KARAYILAN

Eyüp Karayılan üniversite eğitimine 2007 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu’nda Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitimi alarak başlamıştır. Lisans eğitimi süresince Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus programı kapsamında İtalya’ya giderek Università degli Studi del Sannio üniversitesinde (Benevento/İtalya) eğitim almış ve Disneyland temalı parkında (A.B.D./Florida) staj yapmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

1. İŞ DENEYİMLERİ

A. Doktor Öğretim Üyesi: İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce bölümü) Programı (2021-Devam ediyor)

B. Araştırma Görevlisi: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü (2013-2019)

C. Müşteri Temsilcisi: HSBC, Çağrı Merkezi, Yabancı Müşteriler Departmanı (2012)

D. Servis Elemanı: Disneyland Temalı Parkı, Pinocchio Village Haus Florida/ABD (2010)

2. ÖĞRENİM BİLGİLERİ

A. Eğitim Alınan Programlar

Derece Üniversite Alanı Yılı
Doktora İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 2014-2021
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 2012-2014
Lisans L'Università degli Studi del Sannio Turizm ve Otel İşletmeciliği 2009-2010
Lisans Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 2007-2012

B. Yabancı Dil Puanları

 • YÖKDİL - (2017) : 80
 • YDS - (2015/Sonbahar) : 67,5

3. DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

A. Yüksek Lisans Tezi

Karayılan E. (2012). Gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir turizm politikaları ve toplumsal katılım ilişkisinin kurumsal bakış açısıyla incelenmesi: Türkiye Örneği. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi (Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Şehnaz Demirkol)

B. Doktora Tezi

Karayılan E. (2021). Gelişmekte olan ülke destinasyonlarındaki yabancı işletmelerin yerli turistlerin deneyimine etkilerinin incelenmesi: İstanbul Örneği. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Danışman: Doç. Dr. Gürel Çetin)

4. MAKALELER

A. SCI, SCI-E, SSCI, veya AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Makale
Alrawadieh, Z., Karayilan, E., & Cetin, G. (2019). Understanding the challenges of refugee entrepreneurship in tourism and hospitality. The Service Industries Journal, 39(9-10), 717-740.

B. Diğer Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Yayımlanmış Makale
İstanbullu-Dinçer, F., Karayılan, E., & Çifçi, M. A. (2017). Refugee crisis (RC) after the Arab Spring (AS) and its impacts on Turkish tourism industry: The case of Istanbul. Journal of Tourismology, 3(1), 2-13.

C. ULAKBİM indeksinde Taranan Dergilerde Yayımlanmış Makale
Mengü, C. & Karayılan, E. (2022). Turizmin etkilerinin sinema filmleriyle incelenmesi: “Güler misin Ağlar mısın” örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(10), 2535-2554

D. Diğer Ulusal İndekslerde Taranan Dergilerde Yayımlanmış Makale
Dinçer, Z. M., Çiftçi, A. M., & Karayılan, E. (2016). Gelişmekte olan ülkelerde medikal turizm: Türkiye’nin Tayland. Malezya ve Hindistan’a göre potansiyelinin değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 34-60.

5. KİTAP

A. Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitap
Mengü, C. & Karayılan, E. (2022). Türk filmlerinde turist deneyimi. ISBN: 978-605-71688-8-7. Yalın Yayıncılık. İstanbul

6. KİTAP BÖLÜMLERİ

A. Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitapta Bölüm
Karayılan, E., & Cetin, G. (2016). Tourism destination: Design of experiences. In The handbook of managing and marketing tourism experiences (pp. 65-83). Emerald Group Publishing Limited.

B. Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitapta Bölüm
İstanbullu-Dinçer. F., & Karayılan, E. (2019). Kapalıçarşı’da Alışveriş Turizmi. İçinde: Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı (Syf. 107-133). İstanbul: İTO yayınları.

Demirkol, Ş., & Karayılan, E. (2016). Marka ve Turizm. İçinde: Turizmde Markalaşma. (Syf. 13-63). İstanbul: Değişim Yayınları.

Çetin, G., Karayılan, E. & İzgi, C. (2015). Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler. İçinde: Turizm İşletmeciliği Temel Kavramlar ve Uygulamalar (Syf. 349-372). Ankara: Detay Yayıncılık.

7. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA YAYIMLANAN BİLDİRİLER

A. Tam metin bildiriler

Karayılan, E., Demirkol, Ş., & Dinçer, M. Z. (2017). Turizm Akademisyenlerinin Helal Turizm Prensiplerinin Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi. Antalya (Syf.1193-1203)

Gurel C., Cifci, A. M., Dincer, F. İ. & Karayilan, E. (2017). Challenges with RM Adoption in SMHEs. In Sustainable Tourism Development Issues, Challenges & Debates Conference. Kathmandu (P. 36-46)

Karayılan, E., Akın, G. & Guluzada, P. (2017). Fotoğrafların Turist Deneyimi Üzerindeki Pozitif ve Negatif Etkileri: Kavramsal Bir Yaklaşım. 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Kastamonu (Syf. 860-867)

Karayılan, E. & Demirkol, Ş. (2016). Din Görevlilerinin Turizmin Sosyo-kültürel Etkilerine İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği. İçinde 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. Kastamonu (Syf. 736-749).

Kurtulay, Z., Taskiran, O., Cetin, G., Kizilirmak, I., Atsız, O., & Karayilan, E. (2015). Exploring the Boutique Hotel Guest Experience. In International Interdisciplinary BusinessEconomics Advancement Conference. Las Vegas (P. 38-47).

B. Özet bildiriler

Karayılan, E. & Akın, G. (2017). Fotoğrafların Turist Deneyimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. 1. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics. İstanbul (Syf. 61)

8. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA YAYIMLANAN BİLDİRİLER

A. Tam metin bildiriler
Karayılan, E. & Demirkol, Ş. (2015). AVM Yöneticilerinin Alışveriş Turizmine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 14. Geleneksel Turizm Paneli. Sakarya (Syf. 191-208).

9. PROJELER

A. Uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı görevi

Proje adı: The social and economik integration of refugees to the host societies: The role of entrepreneurship. 
Proje yürütücüleri: Prof. Dr. Levent Altınay ve Doç. Dr. Gürel Çetin
Proje ortağı olan üniversiteler: Oxford Brookes Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi
Projeyi destekleyen kuruluş: British Academy
Projenin gerçekleştirildiği tarih: 2018-2020

10. VERDİĞİ DERSLER

Lisans-Türkçe

 • Gastronomi ve Adab-ı Muaşeret
 • Gastronomi ve Toplum
 • Gıda İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Gıda Politikaları ve Düzenlemeler
 • Yiyecek-İçecek Hizmetleri Yönetimi
 • Yiyecek-İçecek Kültürü
 • Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü Yönetimi
 • Yiyecek-İçecek Servisi Teknikleri

Lisans-İngilizce

 • Food Technology
 • Gastronomy and Good Manners
 • Nutrition Principles

Yüksek Lisans-Türkçe

 • Karşılaştırmalı Mutfak Kültürleri ve Uygulamaları
 • Yiyecek İçecek İşletmelerinde Menü Planlama ve Maliyet Yönetimi