logo

Ertan KOÇ

Ertan KOÇ

Ertan Koç 2010 yılında tek iş kolu medikal istatistik olan İstatistik Akademisini kurmuştur. 6000 nin üzerinde klinik çalışmanın istatistiksel analizini yapmıştır. Bu klinik çalışmalar ulusal, uluslararası dergilerde yayın olmuş, tıp kongrelerinde sunulmuştur. Çok sayıda ödüllü klinik çalışmanın istatistiksel analizinde katkıda bulunmuştur. Ertan Koç-İstatistik Akademisi bireysel hizmetlerinin yanı sıra Eğitim Araştırma Hastaneleri, Tıp Dergileri, Tıp Meslek Dernekleri gibi kurumlara medikal istatistik konusunda danışmanlık, kongrelerde eğitimler, dergilere istatistik editörlüğü ve analiz hizmeti vermektedir. İlaç faz çalışmalarında danışmanlık ve istatistik desteği vermektedir. Klinik çalışmalarda kazandığı deneyimi eğitim programına çevirmiştir. Doktorların ihtiyacı olan istatistik bilgisini içeren sade, akılda kalıcı, uygulamalı ve öğrenmeye teşvik edici bir eğitim sistemi hazırlamıştır. Farklı uzmanlıklarda 4000’nin üzerinde tıp doktoruna uygulamalı istatistik eğitimi vermiştir.

Pandemi sürecinde uygulamalı istatistik eğitimini dijital ortama taşımış off-line kullanılabilen uygulama istatistik eğitim platformu hazırlamıştır. Ertan Koç un mesleki vizyonu ve misyonu; Türkiye de istatistiği sevdirmek ve Türkiye de tıp alanında yakalanan tecrübenin dünya tıp literatüründe hak ettiği yeri almasıdır. Bu amaçla eğitimlerin yanı sıra medikal İstatistik üzerine kitap yazmaktadır.