logo

Dr. Öğr. Üyesi Sezen TARAKÇI

Dr. Öğr. Üyesi Sezen TARAKÇI

Sezen Tarakçı İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden lisans, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Programından “Kamu yararı kapsamında kamusal alan olarak transfer merkezlerinin incelenmesi Bağcılar Meydanı transfer merkezi örneği” başlıklı tezi ile yüksek lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nden “Kentsel yenileme alanlarında arazi değer artışlarının kamuya kazandırılması için yöntem önerisi: Fikirtepe örneği”  başlıklı tezi ile doktora derecelerini aldı.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından desteklenen doktora tezinde kentsel yenileme alanlarında kamunun yatırım ve kararları sonucu ortaya çıkan değer artışının kamuya kazanımını irdeleyen Tarakçı, kentsel yenileme uygulamaları için model geliştirmiştir. Söz konusu doktora tezi ile Tarakçı, “İTÜ 2021 yılı En Başarılı Doktora Tezi” ödülünü almıştır. Çalışma alanları, kentsel alanların yasal ve yönetimsel sorunları, kentsel dönüşüm uygulamaları ve değer artışının kazanımı üzerine odaklanmaktadır.

2007 ve 2010 yılları arasında Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde imar planları ve kentsel dönüşüm proje çalışmalarında görev almıştır. 2011 ve 2012 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi, 2012 ve 2021 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalışan ve burada “İmar Hukuku”, “Kentsel Dönüşüm ve Kent Kimliği”, “Yerleşme Planlama ve Tasarımı” isimli dersleri veren Tarakçı, 2021 yılından itibaren İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Aynı zamanda 2022 yılında TÜBİTAK 3501 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Kentlerdeki İmalat Sanayi Bölgelerinin Sürdürülebilir Gelişim ve Dönüşüm Modeli: İstanbul Bağcılar İlçesi Örneği” başlıklı projede araştırmacı olarak görev almaktadır.

2017 yılında AESOP (Association of European Schools of Planning) tarafından, Lizbon’da düzenlenen kongrede Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk ile birlikte hazırladığı “Flexibility in Urban Renewal Practices: The Case of Turkey” başlıklı bildirisi ile AESOP Best Congress Paper Award 2017 ödülünü alan Tarakçı’nın, uluslararası ve ulusal birçok yayını bulunmaktadır.