logo

Dr. Öğr. Üyesi Münevver KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Münevver KAYA

UZMANLIK ALANLARI:

  • Gastronomi
  • Turizm

EĞİTİM (MEZUN OLUNAN SON 2 OKUL):

  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı – Yüksek Lisans (2018-2021)
  • Gazi Üniversitesi – Gastronomi ve Mutfak Sanatları- Lisans (2014-2019)

YAYINLAR (SON 5 YAYIN):

  • Kaya, M., Yaman, M. (2021). Hititlerden Anadolu’ya Miras Mutfak Kültürü, Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi.
  • Kaya, M., Sarper, F. (2022). Öğrencilerinin Ekmek Tüketim Durumları ve İsraflarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma (İçinde: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-II), Ankara: Gece Kitaplığı Yayınevi.