logo

Dr. Öğr. Üyesi Hilal KESKİN

Dr. Öğr. Üyesi Hilal KESKİN

Doğum Tarihi: 10.05.1994

Doğum Yeri: Balıkesir

Akademik Unvanı: Araştırma Görevlisi

Bildiği Yabancı Diller (Puan ve Yılı): 2019, 78.75

Uzmanlık Alanı: Gastronomi

 

Uzmanlık Alanı:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gazi Üniversitesi 2012 - 2016
Y. Lisans Turizm İşletmeciliği Balıkesir Üniversitesi 2016 - 2019
Doktora Gastronomi ve Mutfak Sanatları Balıkesir Üniversitesi 2019 - 2023
Doç. / Prof. -    

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Coğrafi işaretli yöresel gıdaların turistik destinasyon pazarlamasına etkileri – Balıkesir ili örneği, Prof. Dr. Yusuf AYMANKUY

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı: Dijital Gastronomi ve Yöresellik Kavramlarının Yaratıcı Yıkım Teorisi Bağlamında Planlı Eskitme Açısından İncelenmesi, Prof. Dr. Murat DOĞDUBAY

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör. İstanbul Kent Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2020-Devam Ediyor
Dr. Öğr. Üyesi İstanbul Kent Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2023-Devam Ediyor

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.1. KESKİN HİLAL, ŞAHİNGÖZ SEMRA, ÖZTÜRK BATUHAN (2019). Karadeniz Mutfak Kültüründe Mısır: İstanbul’da Karadeniz’i Yaşamak - Corn in the Black Sea Cuisine: Living Black Sea in İstanbul. Eurasian Academy of SciencesEurasian Education Literature Journal, 20-31. (Yayın No: 6362734)

A1.2. ŞAHİNGÖZ SEMRA, ÖZTÜRK BATUHAN, KESKİN HİLAL (2019). İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Gastronomik Unsurların Kültür Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi - Evaluation of Gastronomical Elements in İstanbul Archaeological Museum Within The Scope of Cultural Tourism. Eurasian Academy of Sciences Eurasian Education Literature Journal, 99-113. (Yayın No: 6362735)

A1.3. KESKİN HİLAL, YILDIZ SEMAHAT BANU (2018). Kaz Dağları (İda) Milli Parkı’nın Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. International Necatıbey Educatıonal And Socıalscıences Research Congress (UNESAK 2018)26-28 OCTOBER 2018, BALIKESIR, TURKEY, 7, 592-611. (Yayın No: 6362705)

A1.4. KESKİN HİLAL, AYMANKUY YUSUF (2017). Balıkesir İli Sındırgı İlçesinin Yavaş Şehir (Cittaslow) Açısından Değerlendirilmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 552- 561., Doi: http://doi.org/10.17740/eas.soc.2017.UTKM (Yayın No: 6361977)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Türkiye Turizm Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Ekvador Mutfağı) (2022)., KESKİN HİLAL, Detay Yayıncılık, Editör:Kozak, Nazmi Kozak, Metin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:4440000000821, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 8406666)

C2.2. Türkiye Turizm Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Venezuela Mutfağı) (2022)., KESKİN HİLAL, Detay Yayıncılık, Editör:Kozak, Nazmi Kozak, Metin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:4440000000821, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 8406657)

C2.3. Türkiye Turizm Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Orta Amerika Mutfağı) (2022)., KESKİN HİLAL, Detay Yayıncılık, Editör:Kozak, Nazmi Kozak, Metin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:4440000000821, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 8406655)

C2.4. Türkiye Turizm Ansiklopedisi, Bölüm adı:(EAT24) (2022)., KESKİN HİLAL, Detay Yayıncılık, Editör:Kozak, Nazmi Kozak, Metin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:4440000000821, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 8406664)

C2.5. Türkiye Turizm Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Kolombiya Mutfağı) (2022)., KESKİN HİLAL, Detay Yayıncılık, Editör:Kozak, Nazmi Kozak, Metin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:4440000000821, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 8406663)

C2.6. Türkiye Turizm Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Küba Mutfağı) (2022)., KESKİN HİLAL, Detay Yayıncılık, Editör:Kozak, Nazmi Kozak, Metin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:4440000000821, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 8406661)

C2.7. Gastronomide Transformasyon, Bölüm adı:(İnsanlık 2.0) (2021)., KESKİN HİLAL, Çakır Gülsultan, Ersin Hüseyin, Detay Yayıncılık, Editör:Murat Doğdubay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 27, ISBN:9786052544440, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7240171)

C2.8. Gastronomy and Hospitality Studies in Tourism, Bölüm adı:(Innovative Culinary Development) (2021)., KESKİN HİLAL, BAYLAN KALAYCI DAMLA, Peter Lang, Editör:Yazıcıoğlu İrfan, Işın Alper, Yayla Özgür, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 512, ISBN:978-3-631-85523-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7387210)

C2.9. Gastronomi Turizminde Güncel Araştırmalar, Bölüm adı:(Gastronomide Tüketici Tipleri Olarak Gurme ve Gurmanların İncelenmesi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanında Eğitim Alan Öğrenciler Üzerine Bir Uygulama) (2020)., DOĞDUBAY MURAT, KESKİN HİLAL, Detay Yayıncılık, Editör:Şule Aydın, Ömer Çoban, Yusuf Karakuş, Nurgül Çalışkan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 201, ISBN:9786052542651, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6394194)

C2.10. Güncel Araştırmalar Işığında Sındırgı, Bölüm adı:(Balıkesir Sındırgı İlçesinin Unesco Yaratıcı Şehirler Ağında “Halksanatları Şehri” Olabilirliğine İlişkin Görüşler – Yağcıbedir Halısı) (2018)., KESKİN HİLAL, DOĞDUBAY MURAT, Çorman Gizem, Ege Üniversitesi Yayınları, Editör:Arslan Ferhat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 15, ISBN:978-605-338-242-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6361965)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.1. KESKİN HİLAL, DOĞDUBAY MURAT (2022). Yetercilik (Enoughısm) ve Gastronomi İlişkisi. Journal of New Tourism Trends, 1, 464-470. (Kontrol No: 7490196)

D1.2. KESKİN HİLAL, GİRGİN GÖKSEL KEMAL (2021). Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras İnsanlığın Temsili Listesi Gruplandırılması ve Türk Mutfak Kültürü (Unesco Intangible Cultural Heritage Representative List of Humanity Grouping and Turkish Cuisine Culture). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(5), 214-231., Doi: 10.21325/jotags.2021.951 (Kontrol No: 7437189)

D1.3. KESKİN HİLAL, ÇORMAN GİZEM, AYMANKUY YUSUF (2017). Balıkesir İli Bigadiç İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 4, 32-38. (Kontrol No: 7174424)