logo

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Pelin OLCAY

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Pelin OLCAY

G. Pelin Olcay İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge  Planlama bölümünden 1999 yılında mezun oldu. İTÜ Fen  Bilimleri Enstitüsü Bölge Planlama programında yüksek  lisansını, Şehir ve Bölge Planlama programında  doktorasını tamamladı. 2004-2009 yılları arasında,  Türkiye’nin sanayileşmiş bölgelerinden birisi olan Çorlu’da belediye bünyesinde şehir plancısı olarak çalıştı. Bu süreçte sanayi bölgelerinin gelişimi, sorunları, bu sorunların sosyo-ekonomik ve mekânsal etkileri üzerine araştırma yapma fırsatı buldu.

Yüksek lisans tezinde Çorlu’daki sanayi firmalarının yer seçimi sebeplerini ele aldı, sanayinin kümelenme dinamiklerini ve sanayi kümelerinin niteliğini inceledi. Daha sonra Silivri Belediyesi’nde strateji geliştirme müdürü olarak yerel kalkınma ve kırsal kalkınma ile ilgili çalışmalar yaptı. Belediye bünyesinde bir yerel yatırım ajansı modeli oluşturarak bu model çerçevesinde Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nin hayata geçirilmesinde aktif rol aldı.

Aynı dönemde yürüttüğü doktora çalışmalarında hazır giyim sektörünün küresel ölçekte gelişimini, tedarik zincirinin uluslararasılaşmasını ele aldı. Doktora tezi sebebiyle Berlin Teknik Üniversitesi’nde 2016-2019 yılları arasında yürütülen Transnational Production Space projesine misafir araştırmacı olarak davet edildi. 2015 yılından beri profesyonel hayatına üniversitede devam eden Olcay sanayi ile ilgili çalışmalarını akademik yaşamında da sürdürmektedir.

Bağcılar’daki imalat alanlarının gelişimini ve dönüşümünü ele alan, “Sanayi Kentinin Sürdürülebilir Gelişim ve Dönüşüm Modeli için Fizibilite Çalışması: Bağcılar Örneği” isimli BAP projesi Arel Üniversitesi tarafından desteklendi. Bu projeye paralel olarak geliştirilen ve Olcay’ın yürütücüsü olduğu “Kentlerdeki İmalat Sanayi Bölgelerinin Sürdürülebilir Gelişim ve Dönüşüm Modeli: İstanbul Bağcılar İlçesi Örneği ” isimli proje 2022 yılında TÜBİTAK 3501 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Olcay 2020 yılından beri merkezi ve yerel yönetimler tarafından yürütülen kapsamlı projelerin sanayi ile ilgili çalışmalarına katılmaktadır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İTÜ işbirliği ile hazırlanan Türkiye Mekânsal Strateji Planı’nın hazırlanması projesinin II. ve III. etabında uzman olarak görev aldı. Aralık 2020’de, İBB tarafından kurulan İstanbul Planlama Ajansı (İPA)’na, İstanbul Vizyon 2050 hazırlama sürecinde “Sektörel Çözümler: Sanayi, Hizmetler, Turizm ve Yaratıcı Sektörler” başlığında çalışmak için davet edildi.

Halen İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.