logo

Dr. Öğr. Üyesi Cansu ARISOY GEDİK

Dr. Öğr. Üyesi Cansu ARISOY GEDİK

Bildiği Yabancı Diller (Puan): İngilizce (Yökdil: 97,5)

Aldığı Sertifikalar: Halkla İlişkiler ve İletişim / Rusça A1

Uzmanlık Alanı:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Sosyoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi  2008
Y. Lisans Siyaset İletişimi Cardiff University, School of Journalism Media and Cultural Studies 2010
Doktora Uluslararası İlişkiler The University of Salford, School of Arts & Media -
Doktora Medya ve İletişim Çalışmaları İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü 2023

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Lipstick and Suicide: A Comparative Study of Women Terrorists in the Print Media

Danışman: Dr. Paul Mason, Cardiff University School of Journalism Media and Cultural Studies, 2009

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: Kullanıcıların Kişisel İzleri İçin Güvenli Dijital Sosyal Ağlar: Şeffaf Bir Model Önerisi

Danışman: Prof. Dr. Füsun Alver, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Projelerde Yaptığı Görevler:

  • “Ex:change, Istanbul-Marseille: Industrial Architectural Heritage, Developing Awareness and Visibility” (ÇEKÜL, 2010)
  • “Bağımsız Kadın Direktörler Projesi” (Sabancı Üniversitesi & Koç Üniversitesi, 2016)
  • “Yeni Medya Ortamlarındaki Devlet Temelli Stratejik İletişim Sürecinin Analizi: Covid-19 Salgını Sürecinde Türkiye’nin Sosyal Medyadaki Sağlık ve Stratejik İletişiminin İncelenmesi (İstanbul Kent Üniversitesi, 2022).

İdari Görevler:

Teknolojide Kadın Derneği (Mart 2020–Haziran 2020)

Derneğin basınla alakalı tüm işlevlerinden, PR ajansının yönetilmesinden ve sosyal medyadan sorumlu olmak. Basında ve sosyal medyada yayınlanacak tüm içerikleri oluşturmak. Bir yandan süre giden tüm projeleri takip ederek, işleyişin koordinasyonunu sağlamak ve üyelerle iletişimi sürdürmek.

MEF Uluslararası Okulu (Ocak 2017-Ağustos 2019)

Bu rolde ticari yazışmalarda deneyim, dosyalama, raporlama, planlama gibi çok-fonksiyonlu çalışabilme becerileri ile ileri seviye yazışma ve konuşma İngilizcesi gerekmektedir. Kurumun prestiji için çalışırken bir  yandan kişilerarası iletişim becerilerini kullanarak veliler ile kontak halinde kalırken, müşteri odaklı çalışabilmek büyük önem taşımaktadır. Baskı altında çalışırken önceliklerini verimli bir şekilde sıralayabilmenin anında, eğitim trendlerinin velileri ne şekilde etkilediğini kavrayıp, iletişim becerilerini de kullanarak, onlara uygun öneriler sunabilmek ayrıca önemlidir.

Sabancı Üniversitesi & Koç Üniversitesi: Kurumsal Yönetim Forumu (Aralık 2015-Temmuz 2016)

“Bağımsız Kadın Direktörler Projesi” şirketlerin yönetim kurullarını kadın direktörle aracılığıyla güçlendirirken kadınların kurumsal politik gündemde daha çok söz sahibi olmasını amaçlamaktadır. BKD Projesi’nde ihtiyaç duyulan tüm araştırmayı sağlamanın ve şirketlerin yöneticilerine hitaben mektuplar yazarak bunları sahiplerine ulaştırmak gibi operasyonel görevleri gerçekleştirmenin yanında; yönetim kurulu üyeleri, çeşitli iş dernekleri, projede birlikte çalışılan pazar araştırma şirketi ile proje ekibi arasındaki bağlantı noktasını oluşturdum. Yöneticilerle paylaşılacak anketi revize ederek, yönetim kurulu üyeleriyle paylaşmak ve binlerce yöneticinin iletişim bilgisini içerenbir veri tabanını hazırlamak başlıca görevlerim arasındaydı. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun farklı etkinliklerinin hazırlanmasına yardım ederek bu etkinliklerde varlık gösterdim.

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu & Amerikan Araştırmaları Merkezi (Temmuz 2013-Temmuz 2014)

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin derslerine asistanlık yaparken; siyaset, iş dünyası ve iletişim konularında hazırladığımız sertifika programlarına her alandan akademisyen ve üst düzey yöneticilerin katılımını sağlamak. Düzenlediğimiz yuvarlak masa toplantılarının organizasyonlarında yer alarak, bu programlarda aktif katılımcı olmak. Bu arada akademik araştırmalar ile uluslararası gündem takibi yaparak bu konularda raporlar, makaleler hazırlamak.

DA Languages (Ocak-Ağustos 2012)

Manchester bölgesindeki tüm hastanelerde Türk hastaların doktorlarıyla iletişimini sağlayarak, konuşulanların İngilizce-Türkçe; Türkçe-İngilizce çevirisini yapmak.

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) (Ocak-Eylül 2010)

İletişim biriminde ÇEKÜL’ün tanıtımı için çalışırken, özellikle sosyal medyadaki konumunu oluşturmak, Avrupa Birliği fonlu Ex:change, Istanbul-Marseille: Industrial Architectural Heritage, Developing Awareness and Visibility projesinde asistanlık yapmak, Gençlik Birimi’ni kurmak, toplumun her kesiminden katılımcılar için çeşitli aktiviteler düzenlemek.

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Kurum Adı
2023-2024 Güz Dijital Medya ve Toplum İstanbul Kent Üniversitesi
2023-2024 Güz Uluslararası Halkla İlişkiler İstanbul Kent Üniversitesi
2023-2024 Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri İstanbul Kent Üniversitesi
2023-2024 Güz İletişim Sosyolojisi İstanbul Kent Üniversitesi
2023-2024 Güz Sağlık Sektöründe İletişim ve Halkla İlişkiler İstanbul Kent Üniversitesi
2023-2024 Güz Career Planning İstanbul Kent Üniversitesi
2023-2024 Güz Media and Society İstinye Üniversitesi
2023-2024 Güz Communication Ethics İstinye Üniversitesi
2023-2024 Güz Media and Gender İstinye Üniversitesi
2022-2023 Bahar Medya ve Popüler Kültür İstanbul Kent Üniversitesi
2022-2023 Bahar Sosyal Medya Yönetimi İstanbul Kent Üniversitesi
2022-2023 Bahar Dijital Medya ve Ağ Toplumu İstanbul Kent Üniversitesi
2022-2023 Bahar Medya Tarihi İstanbul Kent Üniversitesi
2022-2023 Bahar Popüler Kültür ve Toplum İstanbul Kent Üniversitesi
2022-2023 Bahar Media and Communication Theories İstinye Üniversitesi
2022-2023 Güz İletişim Becerileri İstanbul Kent Üniversitesi
2022-2023 Güz Dijital Medya ve Toplum İstanbul Kent Üniversitesi
2022-2023 Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri İstanbul Kent Üniversitesi
2022-2023 Güz Career Planning İstanbul Kent Üniversitesi
2022-2023 Güz Popular Music: A Reflection of Politics and Society İstanbul Kent Üniversitesi
2021-2022 Güz İnsan Hakları İstanbul Kent Üniversitesi
2021-2022 Güz Dijital Medya ve Toplum İstanbul Kent Üniversitesi
2021-2022 Güz Career Planning İstanbul Kent Üniversitesi
2021-2022 Güz Popüler Müzik: Politika ve Toplumu Anlamak İstanbul Kent Üniversitesi
2020-2021 Güz İnsan Hakları İstanbul Kent Üniversitesi
2020-2021 Güz Popular Music: A Reflection of Politics and Society FMV Işık Üniversitesi
2020-2021 Güz Introduction to Sociology FMV Işık Üniversitesi
2020-2021 Bahar Basın ve İletişim Etiği İstanbul Kent Üniversitesi
2020-2021 Bahar İnsan Hakları Kadın ve Hukuk  İstanbul Kent Üniversitesi
2020-2021 Bahar Yönetim ve Liderlik Becerileri İstanbul Kent Üniversitesi
2020-2021 Bahar Dijital Çağda Sponsorluk Yönetimi İstanbul Kent Üniversitesi
2020-2021 Bahar Medya ve Popüler Kültür İstanbul Kent Üniversitesi
2020-2021 Güz İletişim Becerileri İstanbul Kent Üniversitesi
2020-2021 Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri İstanbul Kent Üniversitesi
2020-2021 Güz Dijital Medya ve Toplum İstanbul Kent Üniversitesi
2020-2021 Güz Popüler Kültür İstanbul Kent Üniversitesi
2020-2021 Güz Career Planning İstanbul Kent Üniversitesi
2019-2020 Bahar Introduction to Sociology FMV Işık Üniversitesi

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Ceyhan, A. ve Arısoy, C. (2020). “Political Socialization through Media: Brexit as an Example of Political Campaigning”. The Journal of Academic Social Science Studies, 13(82), 373-388.

Arısoy, C. (2016). “The World of Haves and Have Nots: Birth of a Violent Consumer Society in the Age of New Media”, International Journal of Communication Research, issue 1, (January/March 2016).

Arısoy, C. (2016). “Siyasal İletişimde Kimliği Merkeze Alarak Markalaşmak”, Global Media Journal TR Edition, 6(12), 457-473.

Arısoy, C. (2016). “Turkish Series: Products of Popular Culture and Tools for Inclusive Globalization”, The Online Journal of Communication and Media Technologies, 6(1).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Pirol, M. ve Arısoy Gedik, C. (2022). “Sex-Typing of Gender Identity: A Cultural Perspective to K-Pop Idols’ Portrayals of Perceived Masculinity”, 9th World Association for Hallyu Studies (WAHS) Congress, 20-21 Ekim. Seul: Kore.

Arısoy, C. (2016). “Understanding the Role of Cyber Soldiers in Shaping the Future: Digital Non-State Actors in Cyber Conflicts”, Kadir Has Universitesi, 5. Uluslararası Çatışma, Terörizm ve Toplum Konferansı: Çatışma Süreçlerinde Devlet Dışı Aktörler: Komplolar, Mitler ve Pratikler, 12-13 April 2016. İstanbul.

Arısoy, C. (2015). “Sınırların Ötesinde Kalanlar: Kıbrıs’ta Ötekileştirme ve Milli Kimlik Oluşumu / The Ones Stay Over the Borders: Othering and National Identity Formation in Cyprus”, Galatasaray Üniversitesi, 12. Galatasaray Avrupa Günleri: Avrupa’nın Sınırlarına Çapraz Bakışlar: Sınırlar, Uluslararası Hareketlilik ve Güvenlik, 4-5 Mayıs 2015. İstanbul. Çelik, H. ve Arısoy, C. (2015). “Bilginin Özgürleşememe Sorunu: Neoliberal Ortamda İnternet İçeriğine Müdahaleler”, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 6. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı (LaborComm), 9-10 Mayıs 2015. Ankara.

Arısoy, C. (2011). “A Community in Suspense: Identity Struggles of the Turkish Cypriots After 1974”, Salford University, Salford Postgraduate Annual Research Conference (SPARC), 8-9 Haziran 2011. Manchester.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

Arısoy Gedik, C. (2023). Dr. Cansu Arısoy Gedik, O. Örmeci & E. Alper Yılmaz (Ed.), Cumhuriyet'in 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika? İçinde (s. 101-104). Nobel Akademik Yayıncılık.

Arısoy Gedik, C. (2022). Digital Non-State Actors in Cyber Conflicts: How the Hacktivists and Cyber Soldier Change the Future, Cyber Environment and International Politics, H. Çomak, B. Şakir Şeker, Y. Civelek, Ç. Arslan Bozkuş (Ed.), Cyber Environment and International Politics içinde (s. 157-173). Transnational Press London.

Arısoy, C. (2021). FoMO ile Çocuk ve Gençler Arasındaki İlişkinin Dijital Okuryazarlık Bağlamında Değerlendirilmesi. D. Aslaner, F. Sabırcan, A. İ. Ceyhan (Ed.), Dijital Pazarlama İletişimi içinde (s. 109-130). İstanbul: Kriter

Sabırcan, F. ve Arısoy Gedik, C. (2021). Z Kuşağının Kişisel Veri Güvenliği ve Dijital Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma. D. Aslaner A. G. Aslaner (Ed.), Dijital Çağda Z Kuşağı Gerçekleri içinde (s. 177-211). İstanbul: Kriter

Arısoy Gedik, C. ve Özdemir, M. (2021). Dijitalleşen Gazetecilik Pratiklerinin Objektiflik Bağlamında İncelenmesi: Youtube Gazeteciliği Üzerine Betimsel Bir Analiz. Ş. Çağlar (Ed.) Sosyal Medya Ekolojisi: Farkı Açılardan Sosyal Medya içinde (s. 11-51). İstanbul: Çizgi

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Arısoy Gedik, C. (2023). “Yapılaşma Teorisi Çerçevesinden Kullanıcıların Kişisel İzleri için Şeffaf bir Ağ Modeli Önerisi”. Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi, cilt: 6 sayı: 1, s:19-40.

Ceyhan, İ., Çağlı Kaynak, E., Sabırcan, F., Arısoy Gedik, C. & Pirol, M. (2022). “Yeni Medya Ortamlarındaki Devlet Temelli Stratejik İletişim Sürecinin Analizi: Covid-19 Salgını Sürecinde Türkiye’nin Sosyal Medyadaki Sağlık ve Stratejik İletişiminin İncelenmesi”. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Salgın Dönemlerinde Medya ve İletişim Uygulamaları Özel Sayısı, s. 21-63.

Arısoy Gedik, C. ve Pirol, M. (2022). “Salgın Sonrası Yeni Gerçeklikle Yüzleşmek: Dijital Tüketicilerin Değişen Tepki ve Uyum Süreçleri”, Tam Akademi Dergisi, cilt:1 sayı:2, s: 139-160.

Arısoy, C. ve Akgöl, O. (2019). “Dünya Düğünden İbarettir: Reality Showlar Bağlamında Zuhal Topal’la Sofrada Programının Değerlendirilmesi”, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi, sayı: 14, s:89-113.

Arısoy, C. (2010). “Multiculturalism in the Governance of the European Union and Contributions of Turkey’s Accession”, Wise Strategy, cilt:2, sayı:3, s:137-157, Eylül 2010.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Arısoy Gedik, C. (2021). “Dijital Çağda Veri Mahremiyetinin Kapsamı ve Bu Çağın Geleceğinde Dijital Okuryazarlığın Rolü”, I. Ulusal İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Lisansüstü Araştırmalar Kongresi Tam Bildiri Kitapçığı. 20-21 Mayıs 2021, s. 88-105.

Arısoy, C (2015). “Toplumsal Cinsiyet Adaletsizliğine Karşı Yeni Medyanın Kullanımı ile Orta Doğu’da Kadının Yerinin Yeniden Tanımlanması”, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği, “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” Akademik Kongresi, 6 Mart 2015. İstanbul.

Arısoy, C (2015). “Yeni Medya ile Yeni Bir Kadın Algısı Yaratmak: Orta Doğu’da Toplumsal Hareketlere Yön Veren Kadınlar”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ondördüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 23-25 Kasım 2015. ODTÜ, Ankara.

Arısoy, C. (2014). “Kıbrıs’ta Ulusal Kimliğin Adada Barış İnşası ve Çatışma Çözümündeki Rolü”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ankara Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Sempozyumu, 26 Nisan 2014. Ankara.

Arısoy, C (2014). “EOKA ve TMT’nin Ortaya Çıkışında Ulusal Kimliğin Rolü ve Toplumsal Barışın İnşası”, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sempozyumu Tam Bildiri Kitabı, 6-7 Kasım 2014. Antalya.

F. Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

Arısoy, C. (2016). “Ekolojik Siyaset: Almanya Yeşiller Partisi”, EUROPOLİTİKA, Sayı 1, Sayfalar 88 – 91.

Arısoy, C. (2016). “Eski Kıtanın Yeni Azınlıkları: Euroskeptizm ve Eurabia Kavramlarıyla Mülteci Krizine Bakmak”, EUROPOLİTİKA, Sayı 2, Sayfalar 42 – 47.