logo

Dr. Murat DOKUR

Dr. Murat DOKUR

Psikiyatri

1983’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1985-1991 yılları arasında aynı fakültede psikiyatri ihtisası yapmıştır. 1988-1989 yıllarında Mental Research Institute (MRI), Palo Alto, Kaliforniya’da Kısa Psikoterapi (Stratejik-İnteraksiyonel-Problem Çözücü) ve Aile-Çift Terapisi eğitim programlarını tamamlamıştır.

1984-1994 yılları arasında Überlingen Moreno Enstitüsü’ne bağlı olarak “Psikodrama (Sosyodrama, Sosyometri) Grup Terapisi” eğitimi almıştır. 1989’da Peter Sifneos’un “Kısa Dönemli Dinamik Psikoterapi”, 1992-1994 yılları arasında Dr. Cahit Ardalı tarafından yapılan “Dinamik Süpervizyon Grubu” ve “Dinamik Psikoterapi Grupları”na katılmıştır. 1995’te ABD’de Daniel Stern’in “Yenidoğan Psikiyatrisi - Yetişkin Psikoterapisi” ve Habib Davanloo’nun “Kısa Dönemli Dinamik Psikoterapi” çalışma gruplarına katılmıştır.

1994-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümleri’nde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Aile Terapisi - Çift Terapisi, Grupla Psikolojik Danışmanlık ve Kişilerarası İlişkiler derslerini vermiştir. 2013-2018 yılları arasında Arel Üniversitesi’nde, Yardımcı Doçent olarak, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında “İlişki” dersini vermiştir.

Dr. Murat Dokur, uzun yıllar kendi merkezinde, uzmanlara yönelik olarak, EFTA-TIC (Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylanan 700 saatlik “Aile ve Çift Terapileri Eğitimi” ni vermiştir.

2000 yılındaki Aile ve Evlilik Terapileri Sempozyumunun, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen I., II., III., IV., V., VI. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongrelerinin Kongre Başkanlıklarının yanı sıra, 2004 yılında İstanbul’da, International Family Therapy Association (IFTA) ile birlikte yapılan XIV. IFTA Dünya Aile Terapisi Kongresi’nin Lokal Organizasyon Komitesi’nin Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Ayrıca 2013 Ekim ayında, İstanbul’da gerçekleşmiş olan VI. EFTA (European Family Therapy Association) Kongresi’nde Organizasyon Komitesi başkanlığını yürütmüştür.

Aile ve Evlilik Terapileri Derneği Kurucu Başkanıdır. Yönetim Kurulu Başkanlığını uzun yıllar sürdürmüştür. Türkiye Psikiyatri Derneği, International Family Therapy Association (IFTA), European Family Therapy Association (EFTA) ve European Association of Psychotherapy (EAP) üyesidir. Türkiye Psikiyatri Derneği Aile Terapisi Çalışma Birimi üyesidir. Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi (EFTA-TIC – EFTA Training Institutes Chamber) üyesidir.

Mesleğinde öncü olan, dünya çapında değerli uzmanlarla pek çok eğitim çalışması ve seminerler düzenlemiştir.

Yurt içinde ve yurt dışında, çok sayıda kongrede konferans, çalışma grubu ve panel şeklinde sunumlar yapmıştır.

Dr. Murat Dokur’un, Uzm. Psikolojik Danışman Yael Profeta ile birlikte yazdığı “Aile ve Çift Terapileri” isimli kitabı 2006 yılında basılmıştır. Daha sonra aynı kitap, “İlişki Denklemi” adı ile yeniden basılmıştır.