logo

Dr. Murat ARAT

Dr. Murat ARAT

Mustafa Murat ARAT, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış büyük hacimli verilerden, iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere kararlar alabilmek için eyleme dönüştürülebilir tahminler elde etme amacıyla makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları tarafından desteklenen gelişmiş tahmin yöntemleri tasarlayan, geliştiren ve uygulayan doktora düzeyinde eğitimli, iki dil bilen istatistikçi/veri bilimcidir.

Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden aldıktan sonra, aynı bölümde Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı ve “Destek Vektör Makineleri Üzerine Bir Çalışma” isimli tezini yazdı.

Daha sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan University of Tennessee, Knoxville’deki Business Analytics & Statistics Bölümü'nde Analitik Doktorasını “Advances and Applications in Deep Learning” isimli isimli doktora tezini başarıyla savunarak tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde ilk yurtdışı doktoralı öğretim elemanı olarak çalışan Mustafa Murat Arat, üniversitedeki derslerin yanı sıra, devlet kurumlarında ve özel şirketlerde çalışanların Veri Bilimi ile ilgili bilgi düzeylerinin gelişmesine de yardımcı olmak amacıyla eğitimler vermektedir.

Aynı zamanda, Avrupa Birliği projeleri de dahil olmak üzere çeşitli projelerde Danışman veya Senior Non-Key Expert olarak görev almaktadır.