logo

Doç. Dr. Turabi KARADAĞ

Doç. Dr. Turabi KARADAĞ

Ünvanı: Doç. Dr. - Boğaziçi Üniv / Kent Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği Programları Öğr.Üyesi

2.Öğrenim Durumu :

Derece Alan  Üniversite  Yıl   
Lisans Sistem Endüstri .Müh. Kara Harp Okulu 1996  
Lisans Hukuk Fakültesi Atatürk Üniversitesi 2020  
Lisans Çalışma Ekonomisi Anadolu Üniversitesi 2018  
Y. Lisans İş sağlığı ve Güvenliği İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. 2012  
Doktora İş sağlığı ve Güvenliği İstanbul Ticaret Üniversitesi 2017  

Yüksek Lisans Tezi: İnşaatlarda çalışanların İSG bilgi düzeylerinin iş kazaları üzerindeki Etkileri.

Doktora Tezi: Askeri iş yerlerinde İSG Alanında Alınan Önlemlerin verimliliğe etkisi ve çözüm önerileri.

3.Yayınlar 

3.1.Uluslararası SCİ hakemli dergiler

Karadağ Turabi, Occupational Accidents in the Construction Sector and Causes of Accidents doi.org/10.14230/joiss547. ISSN:2147-7841

O.Sıdıka,Karadağ Turabi, Çamcı Gülşah Determination of the metabolic syndrome risk factors in  European Journal of Heart ISSN Print: 1388-9842. Publication Date: 2016/05/01

3. Karadağ Turabi.Kepekli Aykan.ccupational Accidents in the Construction Sector and Causes of Accidents.Jois.karabük 2008 cilt.8 ISSN:2147-7841

 Karadağ Turabi.Occupational safety in nurses working in a tertiary care hospital 3 in Turkey 4

Karadağ Turabi One Of The Work Accidents In The Military Unit: Food Poisoning And Solution Recommendations. doi.org/10.23751/pn.v22i4.10805 Jurnal of nutrition and internal medicine ISSN: 1129-8723

Occupational Safety In Nurses Working In A Tertiary Care Hospital In Turkey. Jurnal Of Pakmed.j. 2020.10.12

7.Yönetim sistemleri olan bir firma ile olmayan firmanın karşılaştırılması. TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 20220

3.2.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1  .Karadağ Turabi, İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, İşte Sağlık İş Sağlığı ve Güvenliği/Çevre, ISSSN 1308-4577,

2. Karadağ Turabi.Viyadüklerde itme sürtünme metoduyla köprü yapımına güvenlik kriterleri.Uluslararası hakemli iş sağlığı ve güvenliği dergisi ISSN23 .SAYI 1

3. Karadağ Turabi İnşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği Kriterleri ve insan Faktörü .Okan Üniversitesi Dergisi.17.04.2015

4. Karadağ Turabi.İnsan İnsan güvenirlilik değerlendirilmesi(HRA).Risk dergisi.2018  sayfa 27.28.28.30.

3.3.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler,sözlü sunumlar

1. Karadağ Turabi .9.Uluslararası İş sağlığı ve güvenliği ,kongresi.Bildiri kitabı .Yönetim Sistemleri olan ve olmayan firmaların karşılaştırılması.04.05.2018

2. Karadağ Turabi.Uluslararası Avrasya kongresi.21.Şubat 2018.Bildiri kitabi Acil Durumlar

3. Karadağ Turabi ,Çalışma sosoyal güvenlik Bakanlığı Adana İSG Kongresi.          Osmangazi köprüsü İSG       uygulamaları.29 Kasım 2016 Bildiri Kitabı

4..Uçan Rüştü, Karadağ Turabi ,Topuz Polat, Küresel Grafitli Dökme Demirde      Nitrasyon ve Östemperlemme Isıl İşlemlerinin Mikro Yapı , Sertlik ve Yorulma      Dayanımına  Etkileri,3.Üncü Isıl İşlem Sempozyumu,İstanbul,2009,Sayfa 45-51

5. Karadağ Turabi. 3.İş sağlığı ve güvenliği Kongresi.Yıldız teknik Üniversitesi 03.03.2017 Bildiri Kitabı.Güvenlikli binalarda İSG kriterleri.

6.Karadağ Turabi İnşaatlarda iş güvenliği kongresi.İnşaatlarda meydana gelen iş    kazalarının     incelenmesi.12.01.2017.

7.Karadağ Turabi Türkiyede iş güvenliği sorunları ve çözüm kongresi.istanbul     10.06.2016.Türkiyede ve    dünyada depolanan     kimyasalların depolandığı.işlendiği      tesislerde acil durumlar.

8.Karadağ Turabi.İstanbul 9.Avrasya isg kongresi.cnnr Kongre  merkezi.28.04.2016

9. Kılıç Yalçın,Karadağ Turabi Yapı işleri şartnamelerinde iş sağlığı ve güvenliği IOHS Expo İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi .sözlü sunum.2018

10.Türkiye de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan Tüm kongreler ve  sempozyumlarda davetli konuşmacı.

11.Yönetim sistemleri olan firmalar ile olmayan firmaların iş sağlığı ve güvenliği      karşılaştırması.TMMO Adana Kongresi.2019

3.4.Diğer yayınlar

1. Karadağ Turabi,Uçan Rüştü,İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Hazırlık 
Kitabı,(3 Baskı) Nar Yayınevi, Sayfa 1-346, ISBN : 978-605-64430-0-8

4.Projeler

1.Projenin Adı: Yüksekte Çalışma İş Güvenliği İçin Yeni bir Proaktif Eğitim     
   Programı, Proje Numarası: 2011-1-TR1-LEO05- 28151,Proje Süreci :
   01.12.2011 – 30.10.2013,

5.İDARİ GÖREVLER

1.)1996.2011 TSK Jandarma Genel Komutanlığında Subay Olarak Çeşitli birliklerde Komutanlık.

2).Üsküdar Üniversitesi Sağlık bilimleri Yüksek okulu Acil Durumlar ve Affet Yönetimi Bölümü Kurucusu ve Program Anabilim dalı başkanı.2016-201

3).Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,Fen Bilimleri Ensitütisi, iş sağlığı ve güvenliği Bölm.Öğr.Üyesi.(Yüksek Lisans, Lisans ) 2011 Halen devam ediyor.

4).Okan Üniv.İş Sağlığı ve Güvenliği Lisansüstü Ana Bilim Dalı Başkanı (30.08.2015 -2016)

5).Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensitütisi iş sağlığı ve güvenliği Bölm.Öğr.Üyesi.(Yüksek Lisans, Lisans 2015 )

6).2011 Tarihinde itibaren MESA-MESKEN A.Ş, KİPTAŞ A.Ş, TÜV-SÜD ,
OSMAN GAZİ  KÖPRÜSÜ ,TOKİ,Firmalarında İSG Müdürlüğü ve Danışmanlığı.

7).TÜV SÜD.İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri İSO 9001-14001-45001 Başdenetçi.(2014-2019)

8).Yüksekte çalışma Eğiticisi Üsküdar Üniv.(2014-Halen Devam Ediyor)

9) İstanbul Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği  (6 Adet Hastane) İş sağlığı ve Güvenliği birimlerinin kurulması 1 yıl boyunca denetlenmesi,yönetilmesi(2016-2017)

10).İstanbul Kent Üniversitesi iş sağlığı ve güvenliği Yüksek Lisans Programları Dr.Öğretim Üyesi.(2018 - Devam ediyor )

11.Boğaziçi Üniv.Mühendislik Fakültesi iş sağlığı ve Güvenliği Dersleri Öğr.üyesi.(Devam Ediyor

 12. Bureau Veritas Firması yönetim sistemleri Baş denetçisi.2015-(Devam Ediyor)

6.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1).TFF.B Klasman Futbol Hakemi

 2)Dergi park Uluslararası Dergilerde Makale değerlendirme Hakemi.

7.Alınan Sertifikalar

1.İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Sertifikası ( İş Güvenliği Sertifika programlarında ders verebilme yetkisi)

2 .Çalışma sosyal güvenlik bakanlığı A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi (2006)

3.Çalışma sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğiticilerin Eğitimi sertifikası.2018

4.OHSAS18001 2007 Healty safetey lead  iş sağlığı ve güvenliği  Baş Denetçi sertifikası.2013 

5.OHSA Academy introdution to sefty Management.sertifikası.(İngiltere Ülkesi)

6.Yüksekte Çalışma Eğitimi Eğiticisi, , ISG .2015 /0856

7. OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri,EHS Danışmanlık,3 Nisan 2011

 8. Adli Bilirkişilik sertifikası.2017

9. NFPA Yangın Güvenliği eğiticisi.ABD Ülkesi.2015

10.Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama , Çalışma sosyal Güv.Bakanlığı,(2016)

11. SEVESO (BEKRA) eğitimi (T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

12.İnşaat sektöründe Çevre ve Entegre Yönetim sistemeleri Yöneticiliği

13. LPG/Otogaz dolum tesisi sorumlu müdürlüğü yönetim belgesi

14. MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlayıcılığı Eğitim ve Hazırlayıcılık Sertifikası.2012

15.OHSAS 45001 Başdenetçi

8.Üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeydeki vermiş olduğum dersler

Akademik Yıl 

Dönem 

Üniversite

Dersin Adı 

Haftalık Saati 

Öğrenci Sayısı 

Teorik 

Uygulama 

 

Yaz

Okan Üniv. (Y.LİS.1)

Güvenlik Mühendisliği 

8

0

30

Okan Üniv. (Y.LİS.2)

Yönetim sistemleri (Y.L.S 2)

8

0

27

Yaz

Okan Üniv. (Y.LİS.3)

Güvenlik Mühendisliği (Y.L.S 3)

8

0

25

2012-2013

Güz

Okan Üniv. (Y.LİS.5)

Risk Yönetimi  (Y.L.S 5)

8

0

25

Okan Üniv. (Y.LİS.6)

Yönetim Sistemeleri (Y.L.S 6)

8

0

25

 

Güz 

Okan Üniv. (Y.LİS.7)

Risk Yönetimi(Y.L.S 7)

8

0

25

Okan Üniv. (Y.LİS.8)

Güvenlik Mühendisliği (Y.L.S 8)

8

0

25

2013-2014

Bahar

Okan Üniv. (Y.LİS.7)

Yangın(Y.L.7)

8

0

25

Okan Üniv. (Y.LİS.8)

Yangın(Y.L.8)

8

0

41

Bahar

Okan Üniv. (Y.LİS.9)

Yangın (YL9)

8

0

35

Okan Üniv. (Y.LİS.10)

Sistem Kurma Kriterleri (YL10)

 

0

40

2014-2015

 

Bahar

Okan Üniv. (Y.LİS.8)

Yönetim sistemleri

3

0

25

Yaz

Okan Üniv. (Y.LİS.11)

Acil Durumlar (YL11)

3

0

15

 

2014-2015

Yaz

Okan Üniv. (Y.LİS.12)

Acil Durumlar

3

0

30

Okan Üniv. (Y.LİS.13)

Kimyasal Byolojik risk etmenleri

3

0

27

2014-2015

Güz

Üsküdar  Üniv. (Y.LİS.3)

Acil durumlar

3

0

40


 

Üsküdar Üniv. (Y.LYS 4)

Kimyasal Risk etmenler

3

0

 

2014-2015

Güz

Üsküdar Üniv. 

İSG Lisans 2

Risk Yönetimi

3

0

32

Üsküdar Üniv. 

İSG Lisans 2

Risk Yönetimi 

3

0

43

2015-2016

 

Bahar

Okan Üniv. (Y.LİS.8)

Yangın(Y.L.8)

3

0

25

Yaz

Okan Üniv. (Y.LİS.11)

Acil Durumlar (YL11)

3

0

15

 

2015-2016

Yaz

Okan Üniv. (Y.LİS.12)

Acil Durumlar

3

0

30

Üsküdar Üniv. (Y.LİS.13)

Kimyasal Byolojik risk etmenleri

3

0

27

2015-2016

Güz

Üsküdar  Üniv. (Y.LİS.3)

Acil durumlar

3

0

36

Okan Üniv. (Y.LİS 4)

Risk Yönetimi

3

0

17

2016-2017

Güz

Üsküdar Üniv. 

İSG Lisans 2

Yangın Güvenliği 

3

0

29

Üsküdar Üniv. 

İSG Lisans 2

Risk Yönetimi

3

0

38

 

2016-2017

 

Bahar

Okan Üniv. (Y.LİS.8)

Yangın(Y.L.8)

3

0

25

 

2017-2018

Yaz

Okan Üniv. (Y.LİS.12)

Acil Durumlar

3

0

30

Okan Üniv. (Y.LİS.13)

Acil Durumlar

3

0

27

2017-2018 

Güz

Üsküdar  Üniv. (Y.LİS.3)

Acil durumlar

3

0

32

         

Okan Üniv.(Y.LİS )

Acil Durum Yönetimi 

3

0

16

2018-2019

Güz

Üsküdar Üniv. 

İSG Lisans 2

Yangın Güvenliği 

3

0

29

Kent Üniversitesi

Risk YÖNETİMİ-

Acil durumlar

6

0

19

2018-2019

Bahar

Kent Üniversitesi

Risk Yönetimi

3

0

23

2018-2019

Bahar

Üsküdar Üniv.

Affet Yönetimi

6

0

32

2019-2020

Güz

Üsküdar Üniversitesi

Kimyasal Risk etmenler

3

0

23

2019-2020

Bahar

Okan Üniversitesi

Affet Yönetimi(YL)

3

0

21

2020-2021

Güz

Kent Üniv.

Risk Yönetimi

4

0

89

2020-2021

Güz

Boğaziçi Üniv.

Teknik Uygulamalar

3

0

51