logo

Doç. Dr. Bülent Kadri GÜLTEKİN

Doç. Dr. Bülent Kadri GÜLTEKİN

1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı uzmanlık eğitimini 2002 yılında bitirerek Halk sağlığı uzmanı oldu. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Psikiyatri bölümününü bitirerek 2008 yılında psikiyatri uzmanı, 2014 yılında psikiyatri doçenti oldu. Halen Erenköy RSHEAH’de görev yapmaktadır.

Özellikle psikiyatri ile halk sağlığı uzmanlığının kesişim alanları olan epidemiyoloji, toplum psikiyatrisi, koruyucu psikiyatri, kanıta dayalı tıp/psikiyatri ilgilendiği alanlardır. Anksiyete bozuklukları ve varoluşçu psikiyatri ilgilendiği diğer psikiyatri alanlarıdır. Ulusal psikiyatri kongrelerinde psikiyatrik araştırma yapmak, psikiyatrik epidemiyoloji, temel biyoistatik vb. kurslar vermiştir. Halen Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatrik Araştırma Birim Koordinatörüdür.

Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapiler Derneğinden kuramsal eğitim, Kognitif ve Davranışçı Terapi Derneğinin düzenlediği kongrelerde eğitim sertifikaları mevcuttur. 5 yıldan beri İstanbul Kent Üniversitesi ve Demiroğlu Bilim Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak Bilişsel Davranışçı Terapi Temel ve Bilişsel Davranışçı Terapi İleri Düzey dersleri vermektedır.

Çok sayıda uluslararası, ulusal dergilerde yayınlanan makalesi ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri mevcuttur.

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI-Expanded / SSCI  kapsamındaki dergilerde yayınlanmış)

 • B.K. Gultekin, A.Gunderci, M.V.Balcı, F.Kökçü, C.Gedikbas, M.E. Ozcan, "Duygudurum Bozuklugu Tanısı ile Yatan Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri: Bir Ön Bildirim", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 18 (3): 183-188, 2008
 • B.K.Gultekin, L.Tamam, "Türkiye’de Psikiyatristlerin Yayın Yazarlıgı ve Hediye Yazarlık Konusundaki Görüsleri", Nöropsikiyatri Arsivi, 47(4):344-47, 2010
 • G.Gürer, F.Sendur, B.K.Gültekin, M.E.Özcan , "The anxiety between individuals with and without joint hipermobility", Eur.J.Psychiat. ,  24 (4):205-209, 2010
 • B.K. Gultekin, I.F.Dereboy, "Üniversite Ögrencilerinde Sosyal Fobinin Yaygınlıgı ve Sosyal Fobinin Yasam Kalitesi, Akademik Basarı ve Kimlik Olusumu Üzerine Etkileri", Türk Psikiyatri Dergisi, 22(3):150-58, 2011
 • B.K.Gultekin, S.Çelik, A.Tihan, F.Beskardes, U.Sezer , "Bir Psikiyatri Hastanesinde Istemli ve Istem Dısı Yatısların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri", Nöropsikiyatri Arsivi Dergisi. 50:216-21, 2013
 • H.Ensari, B.K.Gültekin, D. Karaman, A.Koç, A.F.Beskardes , "Bolu Toplum Ruh Saglıgı Merkezi hizmetlerinin sizofreni hastalarındaki yasam kalitesi, yeti yitimi, genel ve sosyal işlevsellik üzerine etkisi: Bir yıllık izleme sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi;14:108-14, 2013
 • M.Eskin, A. Akyol, E.Y.Çelik, B.K.Gültekin, "Social problem-solving, perceived stress, depression and life-satısfaction in patients suffering from tension type and migraine headaches.  Scand J Psychol. 54(4):337-43, 2013
 • T.Binbay, N.Direk, T. Aker, Y. Akvardar, K. Alptekin, C.Cimilli, B.Çam, A.Deveci, B.K.Gültekin, V.Sar, O.Taycan, H.Ulas, "Türkiye’de psikiyatrik epidemiyoloji: yakın zamanlı araştırmalarda temel bulgular ve gelecek için öneriler” Türk Psikiyatri Dergisi 25, 2014, doi: 10.5080/u7463 
 • B.K.Gultekin, S.Kesebir, S.G.Kabak, F.F.Ergün, E.T.Yaylacı, "Ürik asit düzeyleri iki uçlu bozukluk ve sizofrenide saglıklı bireylerden farklı mıdır: erkek cinsiyette klinik iyilesme ve dönem şiddeti ile ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi 2014;51: doi:10.4274/npa.y6827
 • B.Özdılek, B.K.Gultekin , "Suicidal behavior among Turkish patients with Parkinson's disease", Neuropsychiatric Disease and Treatment 26;10:541-5, 2014
 • F.Izci, B.K.Gültekin, S.Saglam, M.I.Koç, S.B.Zincir, M.Atmaca, "Temperament and Character Traits and Alexithymia in Patients with Panic Disorder",  Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2014:10, 879–885
 • B.K.Gültekin, B.Özdilek, E.E.Bestepe, "Social phobia in Parkinson’s disease: Prevalence and risk factors", Neuropsychiatric Disease and Treatment 10,2014 doi: 10.2147/NDT.S62942  
 • S.Kesebir, E.T.Yaylacı, Ö.Süner, B.K.Gültekin. Uric acid levels may be a biological marker for the differentiation of unipolar and bipolar disorder: The role of affective temperament. Journal of Affective Disorders. Available online 4 May 2014 doi no: 10.1016/j.jad.2014.04.053
 • Işık, I., Ergün, G., Dikeç, G., Ayaz, V., & Gültekin, B. K. Psychiatric inpatients' view of the therapeutic environment: A Turkish interview study. Perspectives in psychiatric care, 2020
 • Yalçın, M., Tunalı, N., Yıldız, H., Oğuz, A., & Gültekin, B. K. Sociodemographic and clinical characteristics of synthetic cannabinoid users in a large psychiatric emergency department in Turkey. Journal of addictive diseases, 37(3-4), 259-267, 2018

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 • G.Gürer, O.Sendur, B.K.Gultekin, B.Odabası, E.Ozcan. Anxiety dısorders in patients with hypermobility.sf.628, 2007, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2007
 • H.Arslantas, B.K.Gültekin, A.Söylemez, F.Dereboy. Psyciatric Outpatients’ Perceptions and Attitudes About Mental Illness. Third International Stigma Conference 5-8 October 2006 Istanbul/Turkey

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • H.Arslantas, B.K.Gültekin, A.Söylemez, F.Dereboy, "Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Poliklinigine Ilk Kez Basvuran Hastaların Damgalamayla Ilgili Inanç, Tutum Ve Davranısları", Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11(1):11-17, 2010
 • B.K.Gültekin, A.Söylemez, I.F.Dereboy, C.Çiçek, "Ege ve Adnan Menderes Tıp Fakültelerinde Uzmanlık Egitimi:Tıpta Uzmanlık Ögrencisi Bakıs Açısı ile", Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 7(2):17-21, 2006.
 • B.K.Gültekin, "Ruhsal Bozuklukların Önlenmesi: Kavramsal Çerçeve ve Sınıflandırma", Psikiyatride Güncel Yaklasımlar , 2 (4):583-594, 2010,
 • B.K.Gültekin, A.Söylemez, H.Arslantas, I.F.Dereboy, G.Disçigil, "Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Poliklinigine Ayaktan Basvuran Hastaların Birinci Basamak Deneyimleri” Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(1):25-30, 2011.
 • B.K.Gultekin, J.Güler, S.Kesebir, A.Gülücü, M.Ergelen , "Sizofreni hastalarında tekrarlayan yatış sıklıgı ve öngörücüleri", Klinik psikiyatri dergisi, 16 (4): 2013
 • B.K. Gültekin, J. Güler, S. Kesebir, Ç.Irmak, Y.Küçüksubası , "Tipik, atipik antipsikotik, elektrokonvulsiv tedavi ya da birlikte kullanımları ile taburcu edilen sizofreni tanılı hastaların tekrarlayan yatış oranları. Klinik psikiyatri dergisi;16 (4), 2013
 • B.K.Gültekin, S.Kesebir, L.Tamam, "Türkiye'de bipolar bozukluk", Psikiyatride Guncel Yaklasimlar ,  6(2):199-209, 2014.
 • A.Ş.Tav, B.K.Gültekin, B.S.Arpacıoğlu, Aile içi fiziksel şiddete maruz kalmış evli kadınlarda klinik özellikler, çiftlerarası uyum ve cinsel yaşam kalitesi. Klinik Psikiyatri Dergisi;21(3):254-260, 2018.
 • G.A.Oruç, B.K.Gültekin Psikoz tanılı hastalarda kritik dönem: "Tedavisiz Geçen Psikoz Süresi" ve sosyal belirleyicileri. Klinik Psikiyatri Dergisi;21(3):2018;21 (2):177-183, 2018.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • B.K.Gültekin, L.Küey, I.Kırkpınar, C.Cimilli. Koruyucu Ruh Sağlığı Açısından Psikiyatrik Epidemiyoloji paneli/ Psikiyatride Epidemiyolojinin Yeri ve Önemi sunusu/Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı/bahar Sempozyumu sf.23, 2008, Fethiye/Muğla.  
 • B.K.Gültekin, S.Candansayar, H.Ulas, M.Civaner, Ilaç endüstrisi ve hekim paneli, satılık hastalıklar sunusu 11. Yıllık Toplantı-bahar sempozyumu ve Avrupa’da Psikiyatri Uydu Sempozyumu kongre özet kitabı. Sf39-40, 2007, İzmir
 • B.K.Gültekin, M.Sercan, C.Cimilli, N.Konuk, Ruhsal hastalıklar epidemiyolojisi:gereksinim, eksikler, hedefler paneli, neden ruhsal hastalıklar epidemiyolojisi sunusu Türkiye Psikiyatri Dernegi Yıllık toplantısı 14. Bahar Sempozyumu. Kongre kitapçığı sf9, 2010, Antalya
 • E.A.Yıldırım, B.K.Gültekin, I.Ö.Ilhan, H.Boztas, Koruyucu psikiyatri penceresinden etik tartışmalar paneli/Sosyal fobinin oluşumunda sınıfsal farklılıklar sunusu. 44. Ulusal Psikiyatri kongresi ve anksiyete sempozyumu özet kitabı sf 83-84, 2008, Antalya
 • B.Taymur, B.K.Gültekin, S.Saygılı. “Psikojenik Erektil Disfonksiyon Tanılı Hastalarla Sağlıklı Kontrollerin Cinsel Mitler Bakımından Karşılaştırılması” 45.Ulusal Psikiyatri Kongre Özet Kitabı, sf.86, 2009, Ankara 
 • B.Taymur, B.K.Gültekin, S.Saygılı. “Psikojenik Erektil Disfonksiyon Tanılı Hastalarla Sağlıklı Kontrollerin Cinselliği Etkileyecek faktörler ve Psikoseksüel Gelişim Yönünden karşılaştırılması” 45.Ulusal Psikiyatri Kongre Özet Kitabı sf.87, 2009 Ankara
 • B.Taymur, B.K.Gültekin, S.Saygılı. “Psikojenik Erektil Disfonksiyon Tanılı Hastalarla Sağlıklı Kontrollerin Klinik Özellikler ve Psikiyatrik Hastalıklar Yönünden karşılaştırılması” 45.Ulusal Psikiyatri Kongre Özet Kitabı sf.88, 2009 Ankara
 • B.K.Gültekin, A.Söylemez. “Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Uyum Bozukluğu” 43.Ulusal Psikiyatri Kongre Özet Kitabı, 23-29 Ekim 2007, İstanbul
 • B.K.Gültekin. “Psikiyatri ögretim üyelerinin yayınlardaki yazarlıga bakıs açıları” 44. Ulusal psikiyatri kongresi ve anksiyete sempozyumu özet kitabı sf. 120, 2008,  Antalya (ödüle aday poster bildiri)
 • B.Sair, S.Kesebir, B.K.Gültekin, A.Günderci, C.Gedikbas, V.Altınyazar, F.Dereboy.  “Ektanılı olan ve olmayan duygudurum bozuklukları arasında bir karşılaştırma” 44. Ulusal psikiyatri kongresi ve anksiyete sempozyumu özet kitabı sf. 136, 2008,  Antalya
 • B.K.Gültekin, B.Özdilek, E.E.Bestepe. “Parkinson Hastalığında Sosyal Fobi: Yaygınlık Ve Risk Faktörleri” 49.Ulusal psikiyatri kongresi-Sınıflandırmalardan tedaviye, PB 106, 2013, İzmir
 • B.K.Gültekin, J.Güler, S.Kesebir, Ç.Irmak, Y.Küçüksubası. “Şizofreni Hastalarında Antipsikotik Seçimi ve EKT’nin Tekrarlayan Yatış Üzerine Etkisi” 49.Ulusal psikiyatri kongresi-Sınıflandırmalardan tedaviye, PB 48, 2013, İzmir
 • B.K.Gültekin, J.Güler, S.Kesebir, A.Gülücü, M.Ergelen. “Şizofreni hastalarında tekrarlayan yatış sıklığı ve öngörücüleri” TPD 17. Yıllık toplantı ve klinik eğitim sempozyumu S03, 2013, Antalya
 • M.Ergelen, N.Ates, G.Yalçın, E.Ates, B.K.Gültekin, “Hiperprolaktinemiye Bağlı Depresif Epizodla Giden Bir Olgu” 49.Ulusal psikiyatri kongresi-Sınıflandırmalardan tedaviye, PB 26, 2013, İzmir
 • B.Soyer, B.K.Gültekin, R.Bilici, F.Izci, Madde Bağımlılığı Ve Diğer Psikiyatrik Bozukluğu Olan Hastalarda Algılanan Aile Desteği Ve Psikiyatrik Yardım Arayışı. 49.Ulusal psikiyatri kongresi-Sınıflandırmalardan tedaviye, PB 94, 2013, İzmir
 • B.K.Gültekin, B.Özdilek, B.Taymur, A.Günderci. Parkinson Hastalığında Ruhsal Bozukluklar. 49.Ulusal psikiyatri kongresi-Sınıflandırmalardan tedaviye, PB 70, 2013, İzmir
 • Kırşavoğlu B, Toprağın SS, Tav AŞ, Gültekin BK. İki uçlu bozuklukta serum mg düzeyleri ve klinik iyileşmeyle ilişkisi. 55. Ulusal psikiyatri kongresi, SS-15, 2019 İstanbul