logo

Doç. Dr. Bülent DEMİR

Doç. Dr. Bülent DEMİR

UZMANLIK ALANLARI

 • Stratejik Yönetim,
 • Yönetim ve Organizasyon,
 • Örgütsel Davranış,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • EĞİTİM (MEZUN OLUNAN SON 2 OKUL):
 • DOKTORA: T.C. İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yönetimi ve Organizasyonu)
 • YÜKSEK LİSANS: T.C. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Organizasyon ve İşletme Politikası

YAYINLAR (SON 5 YAYIN):

 • AKDUMAN Gülbeniz., HATİPOĞLU, Zeynep., DEMİR, Bülent. (2021). Kurumsal Değer İfadelerinin Değerlendirilmesi: Türkiye’nin En Büyük 20 Kurumunda Bir Çözümleme. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal. İstanbul Kultur University. cilt:7, sayı:46. s.1185-1194.
 • Mamacı, Merve., Alpar, Gül., DEMİR, Bülent. (2020). Pandemi İş Yaşam Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. İş’te Davranış Dergisi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. cilt:5, sayı:2. s.114-124.
 • DEMİR, Bülent., KARADAĞ, Turabi (2020). Eiş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Entegrasyonunun Bir Firmada Uygulama Örneği. Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi. cilt:12, sayı:48. s.373-378. • DEMİR, Bülent. (2018). Sağlık Sektöründe Kadın Çalışanların Örgütsel Güven ve Örgütsel Kültür Algılarının Etik Liderlik Algısı ve Performans Değerlendirme Sistemine Duydukları Güven Üzerine Etkileri. Kadın Çalışmalarında Güncel Konular (2. Baskı). Konya: Eğitim Yayınevi. s.274- 291.
 • DEMİR, Bülent. (2020). Endüstri 4.0 Bileşenlerinin İnovasyon, Ar-Ge ve Stratejik Rekabet Süreci Üzerinde Olası Etkileri, Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Karadağ, İvpe Yayınevi, s.546- 558.
 • DEMİR, Bülent. (2020). Effects of Organizational Cultureand Types on Innovation Creation Activities, Current Researches in Economics and Administrative Sciences, Karadağ, İvpe Yayınevi, s.665-679. • DEMİR, Bülent. (2020). İşletmelerde Döviz Kuru Riski ve Yönetimi, Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Karadağ, İvpe Yayınevi, s.792-807.
 • DEMİR, Bülent. (2018). Rekabetçi (İş Yönetim), İşbirlikçi ve İşlevsel (Fonksiyonel) Stratejiler. Sosyal Bilimler Ekonomi ve Çevre. Ankara: Akademisyen Yayınevi. s.27-39. • DEMİR, Bülent. (2019). Toplam Kalite Yönetimi Liderliği. İşletme ve Yönetim Araştırmaları I. Ankara: Akademisyen Yayınevi. s.25-36.