logo

Cihan SANCAK

Cihan SANCAK

Gelişim ve kariyer yolculuğunda öğrenmeye açık bireylerin, kamu sektörü ve özel sektör çalışanının beklentisine yönelik olarak hazırlanan eğitimlerle topluma katkı sunmayı amaçlayan İstanbul Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (KUYEM), toplumsal değişime ve gelişime azami fayda sağlamak prensibiyle çalışmalar yürütmektedir. KUYEM olarak amacımız, kamu sektöründe, özel sektörde ve bireysel mesleki eğitimlerde, toplumsal fayda yaratmak, iş verimliliğini arttırmak, bilgi ve becerileri geliştirmek, ekonomik katkı sağlayacak eğitimlerle danışanları güçlendirmek, değişen dönemsel ihtiyaçları karşılamak ve iş gücüne katkıda bulunmaktır. Tamamen hedefe yönelik ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan eğitimlerle başarı yolunda atacağınız her adımda yanınızda olmak istiyoruz.

Mesleğinde başarılı yöneticilerle ve akademik alanda tanınmış hocalarla hem pratik hem teorik eğitimleri harmanlayarak katılım belgeli atölyeler, yetki hakkı kazandıran sertifika programları, bilgilendirici ve deneyim kazandırıcı söyleşi ve konferanslar düzenlemekteyiz. KUYEM olarak değişen dünya pratiklerine uyum sağlayacak yenilikçi eğitim modellerini, güncel ve geçerli eğitim programlarını, iyi eğitimin herkesin hakkı olduğu prensibi ile danışanlarımıza sunmak ve sürdürülebilir faydayı en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışırken sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Cihan SANCAK

İstanbul Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü