logo

Aziz Gurur AKTÜRK

Aziz Gurur AKTÜRK

Aziz Gurur Aktürk, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yüksek Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Akabinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine devam etmiş ve “Sermaye Şirketlerinde Bölünmede Alacaklıların ve İşçilerin Korunması” başlıklı tezi jüri onayından geçerek mezun olmuştur. Bu alandaki tezi Seçkin Yayınevi tarafından kitap haline getirilerek basılmıştır.

Aziz Gurur Aktürk, öğrencilik yıllarından itibaren pek çok hukuk ofisi ve Türkiye’nin prestijli şirketlerinde görev yapmış olup, bu doğrultuda 4 yıl boyunca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda (TMSF) avukat olarak çalıştıktan sonra Aktürk & Partners Avukatlık Bürosu’nu kurmuştur. Ağırlıklı olarak ticaret ve şirketler hukuku, gayrimenkul hukuku, sigorta hukuku, icra hukuku ve iş hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Aziz Gurur Aktürk, İstanbul Barosu’na kayıtlıdır ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı çatısı altındaki Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı olarak arabuluculuk faaliyetlerini yürütmektedir.