fbpx

İleri Finansal Yönetim Eğitimi

1,800.00

Temel finans prensiplerinin, ulusal ve uluslararası piyasalarda vaka analizleriyle beraber uygulanmasıdır. Finansal yönetimin genel esasları yanısıra, paranın zaman değeri, risk getiri ilişkileri ve ileri finans kuramlarıdır.

Açıklama

Programın Amacı

Temel finans prensiplerinin, ulusal ve uluslararası piyasalarda vaka analizleriyle beraber uygulanmasıdır. Finansal yönetimin genel esasları yanısıra, paranın zaman değeri, risk getiri ilişkileri ve modern portföy kuramı, sermaye piyasası teorisi ve finansal varlık fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama modeli, finansal varlık değerlemesi, işletme sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi ve sermayenin maliyeti, optimal sermaye yapısı ve temettü politikası gibi finansın en temel konularını excel destekli uygulamalarla pekiştirilmesini sağlamaktır.

Katılımcı Profili

Banka ve banka dışı finansal kurumlarda çalışanlar, sermaye piyasası kurumlarında çalışanlar ile reel sektör firmalarının finans, muhasebe, risk yönetimi, hazine bölümlerinde çalışanlar bu eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Belge

Katılımcıların;

yatırım ve finansman kararlarını anlayabilmesi,

şimdiki değer, gelecekteki değer, anüite ve sonsuz anüite formüllerini kullanabilmesi,

cari faiz oranı ile tahvil değerini, tahvil fiyatı ile cari faiz oranını hesaplayabilmesi,

piyasa çarpanları kullanarak hisse senedi değerlemesi yapabilmesi,

piyasa çarpanları ve indirgenmiş nakit akımları ile değerlemenin avantaj ve dezavantajlarını kavrayabilmesi,

farklı sermaye bütçelemesi teknikleri kullanarak fizibilite analizi yapabilmesi,

portföy riskini minimize edilebilmesinin dinamiklerini kavrayabilmesi,

beta ve sermaye maliyeti tahmini yapabilmesi,

piyasa etkinliği ve piyasa etkinliğinin farklı biçimleri konusunda bilgi sahibi olması,

firmanın temettü politikasını ve sermaye yapısını nasıl belirlediğini, verginin bu kararları nasıl etkilediğini anlayabilmesi

hedeflenmekte olup katılımcı eğitim içeriğindeki tüm konulara dair excel’de hesaplama yapabilmeli, temel formülleri kurabilmeli ve sonuca ulaşabilmelidir.

Eğitim İçeriği

(1/3 Gün)

Finansal Yönetimin Genel Esasları

Paranın Zaman Değeri (Finansal Matematik)

Risk-Getiri İlişkileri

Portföy Kuramı

Sermaye Piyasası Teorisi

Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM)

Arbitraj Fiyatlama Modeli (APM)

(2/3 Gün)

Tahvil Değerlemesi ve Fiyatlaması

Hisse Senedi Değerlemesi

İşletme Sermayesi Yönetimi

Sermayenin Maliyeti

Sermaye Bütçelemesi

Optimal Sermaye Yapısı

Temettü Politikası

 (3/3 Gün)

Riskten Korunma Araçları: Türev Araçlar

Swaplar

Forwardlar

Opsiyonlar

Yeni Nesil Türevler

Türev Araçlar ve Finansal Krizler

Eğitim Yeri

KÜYEM

Eğitim Süresi

18 Saat / 3 Gün

Bilgi için
    Eğitmen