fbpx

Finanscı Olmayanlar İçin Finans ve Muhasebe Yönetimi Eğitimi

1,800.00

Program, işletmelerin yönetim kadrolarında görevleri gereği finansal karar almak durumunda olan yöneticiler ile işletme sahiplerinin; finansal karar almada baz alabileceği bilgilerin verildiği bir programdır.

Açıklama

Programın Amacı

Finansçı Olmayanlar için Finans, işletmelerin yönetim kadrolarında görev alan ve görevleri gereği finansal karar almak durumunda olan yöneticiler ile işletme sahiplerinin; finansal karar almada baz alabileceği bilgilerin verildiği bir programdır. Bu eğitim aynı zamanda, finansal tabloların özünü anlamaya ve karar sürecinde nasıl kullanılabileceğine de yöneliktir. Finansal tabloların içerdiği verilerin finansal analiz manasında hangi oranlar yoluyla yorumlanacağına da değinilecek olan programda muhasebe ve finansın temel ilişkisi irdelenir.

Katılımcı Profili

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca raporlama yapan veya halka arz öngören işletmelerin mali işler, raporlama, muhasebe yöneticileri ve çalışanları, bağımsız denetçiler, UFRS/TFRS’ye ilgi duyanlar ve ilgili alanlara dair üniversite öğrencileri programa katılabilirler.

Belge

Kavramsal çerçeve, yeni TTK ışığında TMS, UFRS uyumlu muhasebe standartlarının tanıtımı, UFRS ve denetim, mali tablolara ve hesaplara ilişkin standartlar, işlem bazlı standartlar, Türkiye finansal raporlama standartları, VUK-UFRS karşılaştırması, UFRS’ye göre mali tabloların konsolidasyonu, VUK 213’e uygun mali tablolar ile UFRS`ye göre hazırlanan mali tabloların farkları eğitimde ele alınır.

Eğitim İçeriği

DERS-1 (1/4 Hafta)

Finansal Okur Yazarlık ve Finansal Tablolar

Bilanço

Gelir Tablosu

Finansal Muhasebe (Raporlama) ve Yönetim Muhasebesi

Nakit Akış Tablosu

Finansal Tabloları Açıklayıcı Notlar

DERS-2 (2/4 Hafta)

Finansal Oranlar

Göstergeler

Likidite Oranları

Kaynak Yapısı Oranları

Karlılık Oranları

Nakit Akış Göstergeleri

DERS-3 (3/4 Hafta)

Finansal Tabloların Analizi

Finansal Tehlike Sinyalleri

Değer Kavramı

Borsa Değeri

DERS-4 (4/4 Hafta)

Halka Arz

Borsada İşlem Görme

Başarılı Halka Arz İçin Neler Gerekmektedir?

Hisse Senetlerinin Satılması

Finans Uzmanlığı

Eğitim Yeri

Online

Eğitim Süresi

12 Saat

Bilgi için
    Eğitmen