fbpx

Etkin Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı

1,200.00

Yönetim Kurulları; kurumsal yönetim kültürünü şirkette sağlamlaştıran, şirketin mevcut durumunu denetleyen ve gelecek stratejilerinin oluşturulduğu şirkete değer katan ve kazanç getiren yapılardır. Yönetim kurulunun doğru ve etkin işleyişi şirketin en önemli konusudur.

Açıklama

Programın Amacı

Yönetim Kurulları; kurumsal yönetim kültürünü şirkette sağlamlaştıran, şirketin mevcut durumunu denetleyen ve gelecek stratejilerinin oluşturulduğu şirkete değer katan ve kazanç getiren yapılardır. Yönetim kurulunun doğru ve etkin işleyişi şirketin en önemli konusudur. Özellikle Aile şirketlerinde ve hakim hissedar yapılarında yönetim kurulunun doğru oluşturulması, yapısı ve kararlarını doğru vermesi şirketin geleceği için önemlidir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündem ve toplantı öncesi süreci kadar, toplantılardaki düzen ve işleyiş ve etkili şekilde ilerlemesi, her üyenin düşüncelerini doğru şekilde ifade edebilmesi gereklidir. Yönetim Kurulu alt komitelerinin oluşturulması, etkin çalıştırılması, yönetim kurulunu bilgilendirmesi ve icranın etkin denetimi şirketin başarısı için gerek şarttır.

Eğitimin amacı;

“Yönetim Kurullarının aktif ve verimli çalışması, icranın işleyişinin icranın etkinliğinin kontrol altında tutulması, denetlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin şirketin geleceğine ilişkin stratejilerini oluşturmasındaki sorumlulukları, hakları, yükümlülüklerini mevzuatlar, uluslararası disiplinler ve iyi yönetim kodları anlatmak/öğrenmek ve vaka analizleri ile irdelemektir.”

Katılımcı Profili

Yönetim Kurulunda görev alan veya Yönetim Kurulu üye adayı olanlar

Şirketin mevcut hissedarları veya gelecekte hissedar olarak yönetim kurulu üyeliğine hazırlanan aile üyeleri veya temsilcileri.

Şirket üst düzey yöneticisi olup, gelecekte Yönetim kurulu üyesi olacak profesyoneller.

Şirketin mevcut ve gelecekteki hissedarları.

Kariyerlerinde Yönetim Kurulu üyesi olmayı hedefleyenler

Belge

Program sonunda katılımcılara İstanbul Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından “Etkin Yönetim Kurulu Üyeliği Eğitim Sertifikası” verilecektir.

Eğitim İçeriği

Her ders 4 saat sürecek olup, program toplam 6 haftada tamamlanacaktır. Dersler 2 saat uzunluğunda ve 2 bölümde işlenecektir.

Yönetim Kurulu Yapısı

Yönetim Kurulu üyeleri seçim kriterleri

Yönetim Kurulunda Gerçek ve Tüzel Kişi üyelikleri, görev süreleri

Yönetim Kurulu Oryantasyon Çalışmaları

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat açısından (özel, hukuki, ceza) görev ve sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki devri, temsil yetkisi.

Yönetim Kurulu İcra Kurulu ayrımı, çalışması

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket risk yönetimi ve iç kontrol konularındaki sorumlukları

Yönetim Kurulunda şirket stratejilerinin oluşturulması

Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluk sigortaları

Mevzuata göre Yönetim Kurul Komiteleri

Komitelerin Oluşturulması, İşleyişi, Etkin Çalışması

Yönetim Kurulu Komitelerinin Şirkete Katkısı

Yönetim Kurulu İç Yönergesi ve Yönetim Kurulu ile ilgili yönergeler

Yönetim Kurulu Toplantıları Gündem, hazırlık, tutanak, karar alma, oy kullanma

Yönetim Kurulu Hedefleri

Yönetim Kurulu Performans Değerlendirmesi

Eğitim Yeri

KÜYEM

Eğitim Süresi

24 Saat / 6 Gün

Bilgi için
    Eğitmen