fbpx

Eğiticinin Eğitimi

1,200.00

Kurumsal şirketlerde “öğrenme” temel değerdir. Kurum içi eğitim faaliyetleri bireylerin performansını arttırırken, kurumun gücünü de arttırmaktadır.

Açıklama

Programın Amacı

Kurumsal şirketlerde “öğrenme” temel değerdir. Kurum içi eğitim faaliyetleri bireylerin performansını arttırırken, kurumun gücünü de arttırmaktadır.  Bu anlamda eğitim faaliyetleri ve öğrenme, kurumun kültürü, ortak değerleri ve yetkinlikleri hakkında daha fazla bilgi edinmenin yanında, istenilen sonuçları üretme yeteneğini de geliştirmektedir. Eğiticiler ve yöneticiler, kurumun kültürünü, değerlerini ve mesleki bilgileri tüm çalışanlara aktarmak ve içselleştirmelerini sağlamakla yükümlüdür. Eğiticinin Eğitimi programı ile katılımcılara; Duygusal Zekâ Öğretisi, Yaratıcı Drama Metodolojisi ve Transaksiyonel Analiz yöntemleri ile başarılı birer eğitimci olabilmenin pratik ve son derece etkili yöntemleri sunulmaktadır.

Eğiticinin Eğitimi “Bilgiyi Etkin Aktarmak” eğitim programı; eğitim ve öğrenme sürecinin etkinliğini sağlama yolunda eğiticilere yol göstermeyi ve ilham vermeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı Profili

Eğitim fonksiyonunu üstlenen çalışanlar, iç eğitmenler, yetişkin eğitimleri konusunda uzmanlaşmak isteyenler.

Belge

Devam koşulu olan eğitim programımızda %80 katılımda bulunan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir. Program sonunda devam koşulunu sağlayamamış olan kişiler herhangi bir belge alamayacaktır.

Teorik : Katılımcı temel teori ve yapıları öğrenecektir.

Uygulamalı : Katılımcılar yeteneklerini uygularken birbirlerinden öğreneceklerdir.

Geribildirim : Program süresince katılımcılara geribildirim verilecektir.

Örnek Uygulamalar : Çalışma esnasında andragoji temelli uygulamalar geliştirilecektir.

Süre : 9 gün

Eğitim İçeriği

 1. Isınma – Tanışma – Kaynaşma Çalışmaları.
 2. Eğitim süreci ile ilgili “Kara Kutu” çalışması.
 3. 3. Kendini tanıyan eğitici.
 4. a) Kendi güçlü yanlarını, sınırlarını bilmek ve kişisel paradigma çözümlemesi.
 5. b) Öz-değer ve yetenekleri konusunda sağlam bir anlayışa sahip olmak ve bunu işine yansıtabilmek.
 6. c) Rahatsız edici duygu ve dürtülerini denetim altında tutmak.
 7. d) Topluluk önünde konuşma endişesi ile başa çıkmak.
 8. e) Prosedür ve iş bilgisi hakimiyeti.
 9. f) Transaksiyonel Analiz, Benlik Kuramı, Yaşam Pozisyonları ve Eğiticinin Sürücüleri.
 10. Özgüven: Eğiticilerin yetenekleri konusunda doğru bilgi sahibi olmaları, güçlü yönlerine güvenmelerini sağlar. Özgüveni yüksek eğitimciler, zor bir görevi rahatlıkla üstlenebilirler. Bu tür eğiticiler çoğunlukla kendilerinden emin oldukları ve varlıklarını herkese hissettirdikleri için, bir grupta rahatlıkla öne çıkarlar.
 11. a) Özgüveni olumsuz etkileyen haller.
 12. b) Özgüveni geliştirme yolları.
 13. Etkileme: Bir kişinin etkileme gücünün göstergeleri, belli bir dinleyiciye hitap edecek doğru şeyi bulmaktan, kilit kişilerden nasıl onay alınacağını bilmeye ve bir inisiyatif için destek ağı kurmaya kadar uzanır. Etkileme becerisine sahip bir eğitici ikna edicidir ve bir gruba hitap ederken ilgi uyandırır.
 14. a) İnsanları etkilemenin yolları.
 15. Bilgiyi doğru ifade etme becerisi.

(Biliyor ama uygulamıyorsanız biliyor sayılmazsınız.)

– Eğitici ve duygusal zekâ.

– Eğiticinin öğretme stili.

– Transaksiyonel Analiz ve öğretme ilişkisi.

– Sunum teknikleri.

– Güven verici duruş.

– Yaşatarak öğretme.

– Fasilitasyon teknikleri.

 1. Görsel ve işitsel materyallerin etkin olarak düzenlenmesi, sunumların hazırlanması ve kullanılması.
 2. 8. Doğru enstrümanlar ile doğru ve etkili iletişim kurabilme (ses tonu, vurgu, diksiyon, beden dili).
 3. 9. Katılımcıyı konuya dâhil etme teknikleri, katılımcının öğrenme kanalının açılması.

– Öğrenen varlık olarak insan.

– Öğrenmenin anatomisi.

– Yetişkinler ve öğrenme.

– Yetişkinlerin öğrenme stilleri ve biçemler.

– Kişilik ve öğrenme.

– Sürücüler, Transaksiyonel Analiz ve Motivasyon Kaynakları.

– Kültürel zekâ ve öğrenme.

– Öğrenme bariyerleri.

– Öğrenme isteğinin yaratılması.

– Öğrenme kanallarının açılması.

 1. Platformu etkin kullanma (mevcut düzen hazırlama ve etkin kullanma).
 2. Teknolojiyi etkin kullanma.
 3. 12. İş başında eğitimin ana esasları.
 4. a) Genba (gerçek yerinde).
 5. b) Genbutsu (gerçek zamanda).
 6. c) Genjitsu (gerçek durumda, olay üstünde).
 7. 13. Katılımcının öğrenme stilini okumak ve iletişim dinamiklerini doğru yönetmek.

“Görevimiz sunumu tamamlamak değil öğretmektir”

– Öğrenme Stilleri (Görsel, İşitsel, Kinestetik) ve Honey Mumford.

– Soru Sorma ve Beyin Fırtınası Tekniği.

– Neyi iyi yaptım? Neyi daha iyi yapabilirim? Tekniği.

– Eğitimlerde resim, şekil, fotoğraf kullanılması.

– Eğitimlerde film, animasyon kullanılması.

– Hikâye ve örnek olay çalışması.

– Yaratıcı Drama.

 • Isınma Çalışmaları ve Temrinler.
 • Role Play Çalışmaları.
 • Simultan Dramaturji, Forum Tiyatro, Kafadaki Polis ve Mini Mono Tiyatro gibi tekniklerin uygulamalardan örnekler.
 1. 14. “Neleri iyi yaptık? Neleri daha iyi yapabiliriz?” Tekniği.
 2. 15. Örnek uygulamalar.
 3. Örnek uygulamaların grup tarafından değerlendirilmesi.

Eğitim Yeri

Online

Eğitim Süresi

28 Saat / 9 Gün

5-6-7-8-12-13-14-15-16 Nisan

Planlanan tarihlerde 19:00-22:00 arasında 3’er saat eğitim yapılacaktır.

*16 Nisan Cuma günü eğitim 18:00-22:00 saatlerinde 4 saat yapılarak tamamlanacaktır.

Bilgi için
  Eğitmen

  Eray Beceren

  Profesyonel Akademi Eğitmeni
  Profili İncele

  Ayça Mumkule Erşipal

  Profesyonel Akademi Eğitmeni
  Profili İncele