fbpx

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Dizaynı Sertifika Programı Eğitimi

3,950.00

Son yıllarda hızla yaygınlaşan Değerlendirme Merkezi ve Gelişim Merkezi uygulamaları, çalışanın mevcut ve potansiyel yetkinlikleri hakkında kapsamlı ve objektif bilgi edinmektir.

Açıklama

Programın Amacı

Son yıllarda hızla yaygınlaşan Değerlendirme Merkezi ve Gelişim Merkezi uygulamaları, çalışanın mevcut ve potansiyel yetkinlikleri hakkında kapsamlı ve objektif bilgi edinmek amacıyla birden çok ve farklı değerlendirme tekniğinin kullanılmasını kapsamaktadır. Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları, eleman seçme ve yerleştirme sürecinin yanında performans değerlendirme, kariyer planlama, eğitim ihtiyacı belirleme gibi mevcut insan kaynağının firma hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi sürecinde de kullanılmaktadır.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Dizaynı Sertifika Programı ile katılımcılar bir uygulamanın baştan sona nasıl hayata geçirildiği konusunda detaylı bilgi sahibi olacak, bir uygulama dizayn etmeyi deneyimleyecek, çeşitli teknikleri öğrenecek ve uygulamaları örgütsel hedeflerle uyumlu hale getirmeyi öğrenecektir. Bu eğitim programı ile katılımcılar Değerlendirme ve/veya Gelişim Merkezlerinin tasarım, planlama ve uygulamasında konusunda gerekli yeterli bilgiye ve yetkinliğe sahip olacaktır.

Katılımcı Profili

Katılımcıların İnsan Kaynakları alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması beklenmektedir.
İnsan kaynakları departmanı çalışanları, insan kaynakları departmanı yöneticileri, insan kaynakları ya da benzer alanlarda öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, insan kaynakları alanında uzman akademisyenleri, insan kaynakları danışmanları

Belge

-Devam koşulu olan %80 katılımı sağlayan ve program sonunda hazırlayacakları simülasyon sunumundan en az 70 puan alan kişilere “Başarı Sertifikası” verilecektir.
-Devam koşulunu sağlamasına rağmen, program sonundaki sınavdan 70’in altında puan alanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.
-Program sonunda devam koşulunu sağlayamamış olan kişiler sunum dahil olamayacak ve herhangi bir belge alamayacaktır.

Program 24 saat Sınıf İçi Eğitim ve 6 saati online mentorluk olmak üzere 12 saat Süpervizyon çalışması ile birlikte toplam 36 saattir. Sınıf içi eğitimler Cumartesi 10:00-17:00, online mentorluk Perşembe 19:30 – 21:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Eğitim Yöntemleri:

İnteraktif ve uygulama ağırlıklı programda her bir katılımcı en az bir değerlendirme merkezi aracını  deneyimleme şansına sahip olacaktır. Online mentorlük çalışmaları ile katılımcıların öğrendiklerini uygularken yaşadıkları deneyimleri paylaşarak öğrenme süreci pekiştirilecektir.

Eğitim İçeriği

Modül-1

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Tanımları ve Kullanım Alanları
İş Analizi ve Değerlendirme ve Gelişim Merkezindeki Yeri

Yetkinlikler ve Yetkinlik Matrisi

Değerlendirme ve Gelişim Merkezinde Kullanılan Araçlar

Süpervizyon Çalışmasına Yönelik Bilgilendirme

Online Supervizyon Çalışması

Modül 1 Uygulamaya yönelik Mentörlük

Modül-2

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Dizaynı ve Entegrasyonu

Değerlendirme ve GelişiM merkezi Aşamaları

Ön hazırlık

Süreç Geliştirme

Uygulama

Uygulama Sonrası

Supervizyon Çalışmasına Yönelik Bilgilendirme

Online Supervizyon Çalışması

Modül 2 Uygulamaya Yönelik Mentörlük

Modül-3

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamalarında Gözlem

Kayit, Sıniflandirma ve Değerlendirme

Katilimciların Değerlendirme Merkezine Hazırlanması

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamalarinda Kilit Roller
Etik ilkeler

Teknoloji Kullanımı

Online supervizyon Çalışması

Modül 3 Uygulamalarına Yönelik Mentörlük

Modül-4

Tüm Modüllerde Yapilan Uygulamaların Birleştirilerek Değerlendirmesi
ve Gelişim Merkezi Simülasyonu Yapılması

Eğitim Yeri

KÜYEM

Eğitim Süresi

36 Saat / 6 Gün

Bilgi için
  Eğitmen

  Filiz Arslan Nizam

  Profesyonel Akademi Eğitmeni
  Profili İncele

  Müge Gökdeniz

  Profesyonel Akademi Eğitmeni
  Profili İncele