fbpx

ARGE İnovasyon Destekleri Danışmanlığı

250.00

Günümüzde her işletme gerekli yatırımlar sayesinde hemen her şeyi üretebilir hale geldi. Ancak rekabet ortamında ürünlerin müşteri gözünde farklılaşması ve tercih edilir.

Açıklama

Programın Amacı

Günümüzde her işletme gerekli yatırımlar sayesinde hemen her şeyi üretebilir hale geldi. Ancak rekabet ortamında ürünlerin müşteri gözünde farklılaşması ve tercih edilir hale gelmesi için diğerlerinden daha üstün özelliklere sahip olması gerekir. Katma değer olarak adlandırılan bu üstün özellikler ise AR-GE çalışmaları ile ürüne bilgi, teknoloji ve emek katarak sağlanabilmektedir. Günümüz rekabet ortamında AR-GE çalışmaları yapmayan veya stratejileri içerisinde AR-GE çalışmaları bulunmayan şirketlerin yaşama şansları ve karlılıkları giderek azalmaktadır.  Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE İnovasyon projelerine mali destek sağlayan pek çok ulusal ve uluslararası destek programı yürütülmektedir. İşletmelerin bu destek programları hakkında bilgi sahibi olmaları kendilerine rekabet avantajı sağlayacak proje fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duyacakları mali desteğe ulaşmaları açısında kritik önem taşımaktadır. Bu eğitimin amacı katılımcılara ulusal ve uluslararsı proje destek programlarını tanıtmak, bu programlar hakkında detaylı, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşma yollarını göstermek, kendi işletme yapılarına ve proje fikirlerine uygun destek programını seçme yeteneğini kazandırmak ve bu proje formlarının nasıl doldurulacağını öğretmektir.

Katılımcı Profili

Genelde devlet destekleri, özelde ise Ar-Ge destekleri ile ilgili bilgi edinmek ve yenilikçi Ar-Ge projelerini hayata geçirmek isteyen şirketlerin Ar-Ge yöneticileri ve proje sorumluları. Kariyerlerine Ar-Ge Destekleri Danışmanlığı’nı eklemek isteyenler ve yenilikçi fikirlere sahip girişimci ve girişimci adayları.

Belge

“Sertifika” alabilmek için %80 devam koşulunu sağlamak ve kur sonunda gerçekleştirilecek olan sınavdan 70 ve üzeri almak gerekmektedir. Devamlılık şartını sağlayarak sınavdan başarı elde edemeyen katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Eğitim İçeriği

Eğitim toplam 36 saat olarak planlanmıştır.

Günde 6 saat işlenerek 6 günde bitecek bir sertifika programı olarak planlanmıştır.

Hafta içi veya hafta sonu grupları şeklinde uygulanabilir.

Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları

Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilecek Konular

KOSGEB Destekleri

KOSGEB Proje Başvuru Formu Üzerinde Uygulamalı Çalışma

TÜBİTAK TEYDEB Destekleri

TÜBİTAK TEYDEB Proje Öneri Formu Üzerinde Uygulamalı Çalışma

TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Yürütme

TTGV Destekleri

Maliye Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Kalkınma Ajansı Destekleri

Uluslararası Projeler

EUREKA, EUROSTARS Projeleri

EUREKA, EUROSTARS Projeleri Başvuru Formu Üzerinde Uygulamalı Çalışma

AB Çerçeve Programları

Accelerator (Eski KOBİ Aracı) Programı

Accelerator (Eski KOBİ Aracı) Programı Projeleri Başvuru Formu Üzerinde Uygulamalı Çalışma

Destekleyici Belgeler ve Bilgi Kaynakları

İşi, Çalışanları ve Parayı Yönetmek

İş Planı

Karar Zamanı

Eğitim Yeri

KÜYEM

Eğitim Süresi

36 Saat / 6 Gün

Bilgi için
    Eğitmen

    Dr. Şefik Naci Adalılar

    Girişimcilik Akademi Eğitmeni
    Profili İncele