kuyem

 

       TS EN ISO / IEC 17020 MUAYENE KURULUŞU AKREDİTASYONU TEMEL + İÇ TETKİK EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitimin Amacı

 • A Tipi Muayene Kuruluşu bir kurum veya kuruluş bağımsız olarak hizmet verebilir. En yüksek seviyede muayene kuruluşudur.

 • B ve C Tipi Muayene Kuruluşu olan bir kurum veya kuruluş muayene faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştirerek hem dış muayene hizmetine bağımlılığı ortadan kaldırır hem de ürün ve hizmetin daha hızlı şekilde sunulmasını sağlar.

Eğitimin İçeriği

 • Taleplerin Tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi

 • Deneylerin ve Kalibrasyonların Taşerona verilmesi

 • Hizmetlerin ve malzemelerin satın alınması

 • Müşteriye hizmet ve Şikayetler, Tarafsızlık Yönetimi

 • Uygun olmayan deney ve/veya kalibrasyon işleminin kontrolü

 • İyileştirme - Düzeltici / Önleyici faaliyet

 • Kayıtların kontrolü

 • İç tetkikler ve Yönetimin gözden geçirmesi

 • Teknik şartlar Genel, Personel, Yerleşim ve Çevre şartları

 • Muayene metotları ve metodun geçerli kılınması

 • Cihazlar, Ölçümlerin izlenebilirliği, Numune alma

 • Muayene sonuçlarının kalitesinin güvencesi ve raporlama

 • TS EN ISO 19011 Standardının Tanımı

 • Tetkik Çeşitler veTetkikin Yönetimi, Tetkikin Planlanması

 • Soru Listelerinin Hazırlanması, Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı

 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitimin Ücreti 

Katılım bedeli 500TL + %18 KDV'dir.

Eğitimin Tarihi, Süresi ve  Yeri

27-28  Aralık  2019  2 Gün, İSTANBUL

BiZDEN HABERLER

Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ’nin etkinliklerinden, en güncel haberlerden bilginiz olsun