kuyem

NöroİK (NÖRO İNSAN KAYNAKLARI) 

Temel olarak nörobilim sinir sistemi ve beynin işleyişine yönelik çalışmalarla ilgilenmektedir. Bu çalışmalarda karar vermeye etki eden unsurlar ve beynin çalışma şekli incelenmektedir. Nörobilim birçok yönetim bilimine yardımcı olmakta ve birçok yönetim sorununun çözümüne odaklanmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında nörobilim interdisipliner bir yapı sergilemektedir ve insan kaynakları (İK) nörobilimin birlikte çalıştığı alanlardan biridir. Örneğin nörobilim, içgüdü ve sezgiyle ilgili farkındalığımızı artırdığı için, ne tür bir düşüncenin etkili iş birliğini ve fikir üretmeyi mümkün kıldığını ve engellediğini anlamamıza yardımcı olmaktadır. İş birliği öğrenme deneyimini geliştirdiği ve sosyal etkileşimi artırdığı için yenilikçi fikirler üretilebilmesi noktasında nörobilim çalışmaları önemlidir. 

Nörobilim insanların duygu durumlarını anlama noktasında anket gibi geleneksel araştırma yöntemlerinden daha objektif sonuçlar ortaya koymaktadır. İnsanların olaylar karşısında nasıl tepki verdiğiyle ilgili daha iyi bilgiye sahip olmak, şirket eğitimlerinin şekillenmesine de yardımcı olmaktadır. Gerçekten de günümüzde organizasyonların en büyük sorunlarından biri yeteneklere gerçekleştirilen gelişim faaliyetlerinin etkili olup olmadığını net bir şekilde belirleyememeleridir. Bu anlamda nörobilim objektif sonuçlar ortaya koyarak bu sorunu temelden çözümlemektedir. Aynı zamanda nörobilim, beynin olaylar karşısında nasıl tepki vereceğini düşünerek daha fazla öğrenmeyi sürdürmeyi teşvik eden eğitim ve öğrenme gelişimine yeni yollar bulmakta da oldukça etkilidir. Beynin nasıl çalıştığına dair kapsamlı bir anlayış, İK departmanlarının karmaşık değişim programlarıyla boğuşmasına da yardımcı olabilmektedir. Bir değişim yönetimi sürecine nörobilim ilkeleri uygulanarak, yöneticilerin süreç boyunca duygularını etkili bir şekilde yönetmelerini sağlamak mümkündür. Aynı zamanda nörobilim teknikleri liderlik yetkinliklerinin kullanımı aşamasında çalışanların ilgisini, sempatisini ve güvenini kazanmaya yardımcı olacak araçların neler olabileceği konusunda liderlere yol gösterecektir. Çalışan motivasyonu ve iş tatmini seviyelerinin belirlenmesi, iş yeri motivatörleri ve stres yapıcıların tespiti, işe alım ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi gibi alanlar da nörobilimin etkili olduğu diğer İK alanlarından bazılarıdır.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, bireylerin insan kaynakları alanında en yeni yaklaşımlardan biri olan nörobilim tekniklerini kullanmalarını ve bu alanda var olan yeni araştırma yöntemlerini uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Katılımcı Profili

Katılımcıların İnsan Kaynakları alanında yeterli düzeyde bilgisinin olması beklenmektedir. Bu anlamda:

İnsan kaynakları ve Organizasyonel Gelişim departmanı çalışanları
İnsan kaynakları ve Organizasyonel Gelişim departmanı yöneticileri
İnsan kaynakları alanında öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İnsan kaynakları alanında uzman akademisyenler
Koçlar
Mentörler ve İK danışmanları

bu eğitimin katılımcılarından bazılarıdır.

Belge

Eğitime katılanlara, İstanbul Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (KUYEM) tarafından “İşletmelerde Nörobilim – İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulayıcısı” katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Programı

Eğitim toplam 12 saat olup 1 hafta sonu günde 6  saat olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Modül 1: Nörobilim ve İnsan Kaynakları – Teorik Çerçeve

1. Nörobilim Kavramı
2. Interdisipliner Yapı Bağlamında Nörobilim
3. Nörobilimin İnsan Kaynakları Alanında Kullanımı  
                        3.1. Geçmişten günümüze nörobilim araştırma materyal ve yöntemleri
                        3.2. Günümüzde Nörobilim Yatırımları  
                        3.3. İnsan Kaynaklarında Güncel Trendler -  Duygu ve Davranış Temelli İnsan    Kaynakları Uygulamaları
                        3.4. Nörobilimin Algı Filtreleri, Karar Verme, Sebep-Sonuç İlişkisi, Planlama ve İstenen Yönde Çalışanların Harekete Geçirilebilmesinde                                  kullanımı
                        3.5. Duygu ve  Düşünce arasındaki bilinçsel etkileşim
                        3.6. Liderlik yetkinliklerinin kullanımı aşamasında çalışanların ilgisini, sempatisini ve güvenini kazanmada Nörobilimin etkisi
                        3.7. Nörobilimin Organizasyonlarda Kullanımına Yönelik Uygulama Örnekleri
4. Uygulamada Endüstri Temelli Farklılıklar
5. Nörobilim Araştırmalarında Etik: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Modül 2: Nöro İnsan Kaynaklarında Analiz ve Raporlama

1. Araştırma cihazının tanıtımı /  Galvanic Skin Response
2. Aracın kullanım alanları
3. Araştırma cihazı yardımıyla yapılmış olan çalışmalardan örnekler
4. Analize giriş
                        4. 1. Prosedürün oluşturulması
                        4. 2. Deney tasarısı – Case Study / Çalışan Memnuniyeti Analizi
                        4. 3. Nöro-analiz bulgularına yardımcı olacak anketin hazırlanması 
                        4. 4. Denek
                                    4.4.1. Denek bulma konusunda dikkat edilecek hususlar (demografi – hedef kitle)
                                    4.4.2. Örneklem / Güvenilirlik ve geçerlilik
                                    4.4.3. Analiz öncesinde, sürecince ve sonrasında denek ile iletişim
                        4.5. Analiz süreci
                                    4.5.1. Ortam düzenlemesi                                   
                                    4.5.2. Case study’in tanıtımı / Çalışan Memnuniyeti Analizi
                                    4.5.3. Cihazın prosedüre uygun olarak faaliyete geçmesi
                                    4.5.4. Süreçte anket uygulaması
                                    4.5.5. Analizin prosedüre bağlı olarak sonlanması
5. Çıktıların değerlendirilmesi
6. Araştırma etiği

Eğitmenler

Dr. PCC Selma Kalkavan

Strateji Danışmanlığı, Yönetici Koçluğu, Kariyer Koçluğu, Takım Koçluğu, Fasilitatörlük, Liderlik Gelişimi ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı uzmanlık alanları olan Kalkavan, ICF-Uluslararası Koçlar Federasyonu tarafından bir koç olarak uzmanlığını tescilleyen uluslararası sertifikasyona sahiptir. Koçlukta süpervizyon ve EMCC-Avrupa Koçlar ve Mentörler Konseyi sertifikalı koçluk ve takım koçluğu eğitimlerini tamamlamıştır. Drucker Yönetim Akademisi programı fasilitatör sertifikasına sahiptir. Fasilitasyon konusunda düzenlenen eğitim programlarında ve organizasyonların ihtiyaç duyduğu fasilitasyon konularında ve süreclerinde fasilitatör olarak görev almıştır. Halen Digiturk, beIN Medya Group bünyesinde İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörü olarak görev yapmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programında Liderlik ve İletişim Becerileri, Bahçeşehir Üniversitesi MBA ve Yüksek Lisans Programında Temel Koçluk Becerileri konusunda dersler vermektedir. EMCC, ICF, IAF Dernekleri üyesi olup, EMCC  Araştırma Kurulu üyesidir. Koçluk ve Fasilitasyon alanında yayınlanmış kitapları, ödülü makaleleri bulunmaktadır.

Dr. Fatih Ölçekciler

Tanınmış Birleşik Krallık üniversitelerinden iki MBA derecesi ve İsviçre’den doktora derecesi ile güçlü bir akademik geçmişe ve kapsamlı bir tecrübeye sahiptir. Şu anda Neuroscience Ltd. şirketinin Genel Müdürlüğünü yapmasının yanı sıra, Birleşik Krallığın önde gelen araştırma şirketlerinden
birinde Araştırma Bölümü Yöneticisi ve İsviçre menşeli uluslararası bir araştırma şirketinin Türkiye Temsilcisi görevlerini sürdürmektedir. 1000’den fazla uluslararası araştırma projesine katılmış ve projeleri için birçokuluslararası ödüle layık bulunmuştur.

Eğitim Tarihi

22-23 Şubat 2020 (Cumartesi - Pazar)

Eğitim Yeri

Taksim Kampüsü: İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yaşamboyu Eğitim Merkezi (KÜYEM) Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi No:71 34433 Beyoğlu/İstanbul

Eğitim Ücreti

750 TL (KDV Dahil)

Kayıt için, aşağıdaki Başvuru Formumuzu doldurarak [email protected] adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                    Nöro İK Programı Başvuru Formu İçin Tıklayınız

BiZDEN HABERLER

Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ’nin etkinliklerinden, en güncel haberlerden bilginiz olsun