kuyem

Nöropazarlama

Bilimsel literatürde, nöropazarlamanın en kabul gören tanımı, pazarlamada insan davranışlarını analiz etmek ve anlamak için nörobilimsel yöntemlerin kullanılmasıdır. Bu anlamda nöropazarlama, satın alma kararlarını yönlendiren bilinçaltındaki düşünceleri, duyguları ve arzuları ortaya çıkarmak için beyin tarama yöntemlerini kullanan nörolojik bilim ile tüketici davranışı çalışmalarına köprü oluşturan bir alandır.

Nöropazarlama, 2002 yılından itibaren reklamcılık ve pazarlama profesyonelleri arasında hızlıca güvenilirlik ve kabul kazanmıştır. Bunun başlıca nedeni reklam kampanyalarına sadece 2015 yılında 600 milyar doların üzerinde yatırım yapılmış olmasına rağmen, bu yatırımların etkililiğini test etmek ve tahmin etmek için kullanılan geleneksel yöntemlerin (anket, odak grupları, yüz-yüze görüşme v.b.) genelde başarısız sonuçlar vermesidir. Çünkü geleneksel yöntemler temelde tüketicilerin duygularını açıklama istekliliklerine bağlıdır ve uygulanması kolay ve ucuz olsa da sübjektif veriler sunmaktadır. Pazar testleri gibi daha karmaşık ve bu nedenle uygulaması daha zor olan yaklaşımlar, daha doğru veriler sağlamaktadır; ancak daha yüksek bir maliyet getirmektedir ve pazar testlerinin yürütülmesi için ürün, üretim ve dağıtım sistemleri mevcut olmalıdır.

Nöropazarlama çalışmalarının geleneksel pazar araştırma yöntemleri ile karşılaştırıldığında sağladığı en önemli avantaj, tüketicinin sözlü şekilde verdiği yanıt ile aslında ne düşünüyor olduğu arasındaki farkı yok etmeleridir. Nöropazarlama teknikleri aracılığıyla tüketicinin aslında ne düşündüğünü öğrenmek olanaklı hale gelmektedir. Bu noktadan bakıldığında nörobilimsel yöntemler, satın alma eylemlerinde tüketici davranışını ve karar verme süreçlerini incelemek, satın alma kararlarındaki psikolojik durumları ve duyguları daha iyi anlamak ve temel nörobiyolojiyi analiz ederek reklam, tüketici davranışları, ürün ve mağaza dizaynı gibi pazarlama olgularını daha kapsamlı bir şekilde araştırmak ve değerlendirmek için kullanılabilecek en etkin yol olarak ortaya çıkmaktadır.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, bireylerin nöropazarlamada kullanılan araştırma yöntemlerini kavramalarını ve doğru pazarlama aktivitesini doğru nöropazarlama araştırma yöntemleri ile uygulayabilmelerini sağlamaktır. Eğitim, nöropazarlamacıların çalışma alanlarını ve kullandıkları araştırma yöntemlerini öğreterek elde ettikleri bilgileri, geliştirdikleri teknikleri, pazarlama alanında karşılaşılan sorunların çözümünde nasıl kullanabileceklerini ve uygulayabileceklerini de göstermektir.

Katılımcı Profili

Katılımcıların Nöropazarlama hakkında yeterli düzeyde bilgisinin olması beklenir. Katılımcı profili aşağıdaki gibidir:

• Firmaların pazarlama departmanlarında çalışanlar
• Pazarlama müdür ve yöneticileri
• Kurumsal iletişim uzmanları, çalışanları ve yöneticileri
• İşletme, iletişim, pazarlama, yeni medya, nöropazarlama lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Belge

Eğitime katılanlara, İstanbul Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (KUYEM) tarafından “İşletmelerde Nörobilim – Pazarlama Uygulayıcısı” katılım belgesi verilecektir. 

Eğitim Programı

Eğitim toplam 12 saat olup 1 hafta sonu günde 6 saat olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Modül 1 : Nöropazarlama – Teorik Çerçeve

1. Nörobilim nedir?
2. Interdisipliner yapı bağlamında nörobilim
3. Nörobilimin pazarlama alanında uygulanması / Nöropazarlama
4. Stratejik pazarlama tekniği olarak nöropazarlama 
                        4.1. Nöropazarlama’nın firmalar tarafından kullanımı
                        4.2. Nöropazarlama’nın firmalara sağladığı yararlar
                        4.3. Tüketici, tüketici davranışları ve nöropazarlama
                        4.4. Marka, reklam, halkla ilişkiler, strateji, iletişim 
5. Uygulamada ürün temelli farklılıklar
                        5.1. Endüstriyel ürün / Tüketim ürünleri farklılıkları
                        5.2. Servis sektöründe nöropazarlama 
                        5.3. Perakendecilikte nöropazarlama
6. Dünyanın çeşitli ülkelerinden başarılı örnekler
7. Örnek olay egzersizleri
8. Nöropazarlamada etik / Yapılması ve yapılmaması gerekenler

Modül 2: Nöropazarlamada Analiz ve Raporlama Yöntemleri

1. Araştırma cihazının tanıtımı / Mangold VT3 Eye Tracker
2. Bu aracın kullanım alanları
3. Araştırma cihazı yardımıyla yapılmış olan çalışmalardan örnekler
4. Analize giriş
                        4.1. Prosedürün oluşturulması
                        4.2. Deney tasarısı – Case study / Paketleme Araştırması
                        4.3. Neuro analiz bulgularına yardımcı olacak anketin hazırlanması ve bu anketin neden hazırlandığının anlatılması – anket tasarımı
                        4.4. Denek
                                      4.4.1. Denek bulma konusunda dikkat edilecek hususlar (demografi – hedef kitle)
                                      4.4.2. Örneklem / Güvenilirlik ve geçerlilik
                                      4.4.3. Analiz öncesinde, sürecince ve sonrasında denek ile iletişim
                         4.5. Analiz süreci 
                                      4.5.1. Ortam düzenlemesi
                                      4.5.2. Case study’in tanıtımı / Paketleme Araştırması
                                      4.5.3. Cihazın prosedüre uygun olarak faaliyete geçmesi
                                      4.5.4. Süreçte anket uygulaması
                                      4.5.5. Analizin prosedüre bağlı olarak sonlanması
5. Çıktıların değerlendirilmesi
6. Araştırma etiği

Eğitmenler

Prof. Dr. Ebru Günlü

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi,  İngilizce İşletme öğretim üyesi ve 2012 yılından bugüne Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı’dır. Günlü Küçükaltan 2015-2017 tarihleri arasında ise İşletme Fakültesi Dekan Yardımcılığı yapmıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Günlü Küçükaltan, çeşitli uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde makale, uluslararası ve ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplarda kitap bölümlerine ve uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş tebliğlere sahiptir.

Dr. Fatih Ölçekciler

Tanınmış Birleşik Krallık üniversitelerinden iki MBA derecesi ve İsviçre’den doktora derecesi ile güçlü bir akademik geçmişe ve kapsamlı bir tecrübeye sahiptir. Şu anda Neuroscience Ltd. şirketinin Genel Müdürlüğünü yapmasının yanı sıra, Birleşik Krallığın önde gelen araştırma şirketlerinden
birinde Araştırma Bölümü Yöneticisi ve İsviçre menşeli uluslararası bir araştırma şirketinin Türkiye Temsilcisi görevlerini sürdürmektedir. 1000’den fazla uluslararası araştırma projesine katılmış ve projeleri için birçokuluslararası ödüle layık bulunmuştur.

Eğitim Tarihi

30 Kasım - 1 Aralık 2019 (Cumartesi - Pazar)

Eğitim Yeri

Taksim Kampüsü: İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yaşamboyu Eğitim Merkezi (KÜYEM) Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi No:71 34433 Beyoğlu/İstanbul

Eğitim Ücreti

750 TL (KDV Dahil)

Kayıt için, aşağıdaki Başvuru Formumuzu doldurarak [email protected] adresine e-posta ile gönderebilirsiniz. 
NöroPazarlama Eğitim Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

BiZDEN HABERLER

Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ’nin etkinliklerinden, en güncel haberlerden bilginiz olsun