Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi, firmaların faaliyetlerini kontrol altında tuttuğu ve bir sistematik altında ölçümlediği ve iyileştirdiği uluslararası bir sistematiktir.

Süreç Yönetimi, firmaların faaliyetlerini kontrol altında tuttuğu ve bir sistematik altında ölçümlediği ve iyileştirdiği uluslararası bir sistematiktir. Süreçler firmaların sadece hizmetlerini sağlarken veya ürünlerini piyasaya sürerken direkt olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerin yanı sıra bu faaliyetleri gerçekleştirmek için destek olarak yaptıkları diğer faaliyetleride kapsamaktadır.

Örn: palet üreten bir firmada sırası ile 1- sipariş alma 2- planlama 3- satınalma 4- üretim 5- sevkiyat ve depolama olurken, bunlar destekleyici süreçler olarak

a- Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli insan kaynağını sağlayan insan kaynakları süreci

b- üretim yapmak için makinelerin çalışır halde kalmasını sağlayan bakım onarım süreci

c- Yönetimin süreçleri gözden geçirdiği Yönetimin Gözden Geçirmesi Süreci

gibi bir çok süreçlerdir.

Süreç Yönetiminin Amacı Nedir?

Bir faaliyet bütününe süreç demek için süreci tetikleyen bir girdi. üretim süreci için planlanmış bir sipariş,

Sürecin çıktısı, üretim süreci için üretilmiş bir ürün olmalıdır. aynı zamanda bir sürecin performansının takip edildiği bir gösterge (%98 verim gibi) unsurlar olmalıdır.

Süreçler mutlaka faaliyetler bütünlerinden oluşmalıdır.

Süreç Yönetimindeki Temel Adımlar:

  1. Süreç Hedefleri: Süreç bütününe yönelik ana hedefler genellikle bütün süreçlerin tepesinde yer alan ana faaliyete ilişkin verilen hedeftir. Bu hedefe bakarak ana sürecin altındaki süreçler ise hedef almalıdır.
  2. Performans Yönetimi: Etkili süreç yönetimini sağlamak adına ana ve alt hedeflerin yanında sürece daimi performans göstergeleri belirlenmeli ve bu göstergeler belirli aralıklar ile takip edilmelidir.
  3. Kaynak Yönetimi: Süreçlerin sürdürülebilmeleri için kaynaklara ihtiyaçları vardır ve ana süreçlerdeki paylarına göre kaynak payları değişmektedir. Bu kaynaklar gerek materyal gerek ise insan ve hizmet kaynağı olabilir ve yönetilmesi gerekmektedir.

Süreç Yönetiminin Faydaları:

  1. Firma faaliyetlerinin kontrolü
  2. Firma faaliyetlerinin işleyişi
  3. Kişi ve dolayısı ile bölüm faaliyetlerinin performanslarının takibi
  4. Firmanın uzun vadeli planlarının yapılması