Performans Yönetimi

Performans yönetimi sistemi kurulurken temel yapı, şirket hedefleri, çalışan hedefleri, onay stratejisi ve ödüllendirme hiyararşisi ile yürütülmelidir.

Performans yönetimi; şirket dahilindeki süreçlerin ve süreçleri yürüten insanların performanslarının değerlendirilmesi sürecidir. Her ne kadar basit bir olgu gibi düşünülsede aslında performans yönetimi şirketlerdeki en zorlu işlerden birisidir.

Çünkü günümüzde şirketlerde çalışanlar üzerinde yapılan anketlerde aldıkları ücretlerin kesinlikle performanslarını yansıtmadıklarını söylediklerini göreceksiniz.

Şirket süreçlerini özelliklede çalışanların performanslarını veri bazlı sayısal bir sisteme düşündürmek oldukça zor fakat şirket çıkarları açısından da bir o kadar önemlidir.

Performans yönetimi sistemi kurulurken temel yapı, şirket hedefleri, çalışan hedefleri, onay stratejisi ve ödüllendirme hiyararşisi ile yürütülmelidir. Bu hiyararşii aşağıdaki şekilde kurulabilir.

1- Şirket Üst Yönetimi çalışanlarına yıllık — 3 yp / 3 Yıllık — 4 YP / 4 Yıllık gibi hedeflerini duyurmalıdır ve çalışanlar şirket stratejisi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

2- Şirket Hedefleri doğrultusunda orta düzeyli yöneticiler (örn: Müdür) kendilerine şirket hedefi ile paralel bir hedef koymalıdırlar ve bu hedefler şirket yönetimi tarafından onaylanmalıdırlar.

3- Çalışanlar orta düzey yöneticilerin hedefleri ile paralel bir hedef koymalıdırlar ve bu hedefler yöneticileri tarafından onaylanmalıdırlar.

4- Tabiki bütün çalışanlar bu hedefin gerçekleşmesi durumunda bir ödül mekanızmasının yürütülmesini bekler. Çalışanlara bu ödül mekanızması açıkça anlatılmalıdır.

Proje Yönetiminin Amacı Nedir?

  • Şirket başarısı
  • Çalışan memnuniyeti
  • Sosyal sorumluk çerçevesinde adalet
  • Kurumsal Yönetim

İşte bizim yukarıda bahsetmeye çalıştığımız şirket hedeflerinin sayısal verilere dönüştürülmesine Balance Scorecard, bütün kademelerde performans yönetimi uygulanmasına ise 360 Derece Performans Yönetimi denilmektedir.

360 Derece Performans Değerlendirme

Firmanızın her alanında uygulanabilecek bir değerlendirme yapmak ve şirket performansını ortaya koymak.

Balance Scorecard

Şirket stratejilerinin finansal kriterler ile ölçülebilir verilere dönüştürülmesidir.

Tabiki bu performans ​yönetiminin değerlendirilmesi ve çalışanlar üzerindeki etkiside incelenmeli ve sistem bu incelemelere göre revize edilmeli ve geliştirilmelidir. Geri Bildirimler aşağıdaki şekilde yapılmalıdır

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *