fbpx

DR. CANER YAZICIOĞLU

Gerek bilginin gerekse bilgi kaynağının her geçen gün değiştiği, bu değişim karşısında gelişimin ve çağın gerekliliklerine adapte olmanın zorunluluk arz ettiği günümüzde; büyümek ve fark yaratmak için en önemli araç öğrenmek ve deneyimlemektir. Sosyal yaşam içerisindeki kişisel duruş ve iş hayatındaki performans değerlerini arttırarak sağlanan kariyer gelişimi, bireydeki mutluluğu, dolayısıyla motivasyonu ve böylece çevresine kattığı verimliliği beraberinde getirmektedir.

Bireysel anlamda sağlanan katma değer, örgütlerin başarısındaki en önemli argüman olmaktadır. İşte tam da bu yüzden, Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (KÜYEM) olarak, gerek bireysel, gerekse de örgütsel düzeyde tespit edilen ihtiyaçlara yönelik eğitim programları geliştirmekte; bu eğitim programlarında ise akademi&sektör bileşimini göz önünde bulundurarak, eğitmen portföyümüzü şekillendirmekteyiz.

Kent’in merkezinde olmanın sağladığı özgürlük hissi ve sürdürülebilir gelişime odaklanan özveriyi, yeni dönem yaklaşımları çerçevesindeki iş, spor, kültür ve sanat hayatının gereksinimleri doğrultusunda hareket ederek, tüm paydaşlarımızın hizmetine sunmaktayız. İş birliği ve güç birliği sağladığımız tüm alanlardaki başarılarımıza ortak olmaya aday değerli kurumları ve bireyleri, yeni birlikteliklerin hissettireceği  heyecana davet etmekteyiz.