Ertan KOÇ

Ertan KOÇ

İstatistik Uzmanı

İlk-Orta -Lise Eğitimi : TED Kayseri Koleji
Üniversite : Hacettepe Üniversitesi / İstatistik Bölümü

Ertan Koç 2010 yılında tek iş kolu medikal istatistik olan İstatistik Akademisini kurmuştur. 6000 nin
üzerinde klinik çalışmanın istatistiksel analizini yapmıştır. Bu klinik çalışmalar ulusal, uluslararası
dergilerde yayın olmuş, tıp kongrelerinde sunulmuştur. Çok sayıda ödüllü klinik çalışmanın
istatistiksel analizinde katkıda bulunmuştur.
Ertan Koç-İstatistik Akademisi bireysel hizmetlerinin yanı sıra Eğitim Araştırma Hastaneleri, Tıp
Dergileri, Tıp Meslek Dernekleri gibi kurumlara medikal istatistik konusunda danışmanlık, kongrelerde
eğitimler, dergilere istatistik editörlüğü ve analiz hizmeti vermektedir. İlaç faz çalışmalarında
danışmanlık ve istatistik desteği vermektedir.
Klinik çalışmalarda kazandığı deneyimi eğitim programına çevirmiştir. Doktorların ihtiyacı olan
istatistik bilgisini içeren sade, akılda kalıcı, uygulamalı ve öğrenmeye teşvik edici bir eğitim sistemi
hazırlamıştır. Farklı uzmanlıklarda 4000’nin üzerinde tıp doktoruna uygulamalı istatistik eğitimi
vermiştir.
Pandemi sürecinde uygulamalı istatistik eğitimini dijital ortama taşımış off-line kullanılabilen
uygulama istatistik eğitim platformu hazırlamıştır.
Ertan Koç un mesleki vizyonu ve misyonu; Türkiye de istatistiği sevdirmek ve Türkiye de tıp alanında
yakalanan tecrübenin dünya tıp literatüründe hak ettiği yeri almasıdır. Bu amaçla eğitimlerin yanı sıra
medikal İstatistik üzerine kitap yazmaktadır.

Share :