Dr. Öğretim Üyesi Caner YAZICIOĞLU

Dr. Caner YAZICIOĞLU 

UZMANLIK ALANLARI:

İletişim, Kişilerarası İletişim, İletişim Sosyolojisi, İnsan Kaynakları, Kariyer Planlama, Kariyer Gelişimi

EĞİTİM (MEZUN OLUNAN SON 2 OKUL): •

Marmara Üniversitesi • Altınbaş Üniversitesi

YAYINLAR (SON 5 YAYIN):

• (Ed.)Yazıcıoğlu, Caner ve (Ed.) Eyiişleyen, Nilüfer. «2 İstanbul Zihin Günleri Bildiri Kitabı»İstanbul Kent Üniversitesi Yayınları, ISSN:978-605-70214-1-0, 2021.

• Yazıcıoğlu, C., & Ulağlı, S. (2020). Akademisyenlerin Demografik Özelliklerinin Benlik Saygısına Etkisi. Management and Political Science Review, 159-181.

• Yazıcıoğlu, C. (2020). How Communication Impact Upon Brand Identity: Consumer’s Response to Coca-Cola’s Communication Strategies. I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyumu. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi

• Yazıcıoğlu, C. (2020). Kitle İletişim Toplumunda Kültürel Enformasyon Dönüşümü. H. Y. (Ed.) içinde, Sosyal, Beşeri ve İdari Alanda Akademik Çalışmalar (s. 115-135). İstanbul: Artikel Akademi.

• Yazıcıoğlu, C. (2018). Bireylerden Gruplara Kuşaklararası İletişim. S. U. (Ed.) içinde, Kişilerarası İletişim Güncel Yaklaşımlar ve Kuramsal Temeller (s. 109-122). İstanbul: Motto.

Share :